Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 179
Completarea și operarea registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale, respectiv ale organizațiilor patronale

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(vezi art.220 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Modelul, modul de completare şi operare a registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale, respectiv ale organizaţiilor patronale, prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (4), art. 20 alin. (2), art. 42 alin. (3), art. 49 alin. (1) şi (4), art. 52 alin. (4), art. 56 alin. (3) şi art. 68 alin. (1), (6) şi (8), art. 78 alin. (3), art. 81 alin. (2) şi art. 181 alin. (21) se stabilesc prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului responsabil cu dialogul social, cu consultarea Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, după consultarea partenerilor sociali.

Adnotãri
Modificãri
Modificare prin OUG 42/2023

Art.179 a fost modificat de OUG 42/2023. Textul anterior era:

"Modelul, modul de completare şi operare a registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale, respectiv ale organizaţiilor patronale, prevăzute la art. 17 alin. (1)art. 49 alin. (1) şi art. 68 alin. (1)art. 56 alin. (3) şi art. 81 alin. (2), se stabilesc prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului responsabil cu dialogul social, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, după consultarea partenerilor sociali."

Tematici CCMU

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii