Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 122
Dreptul angajaților/lucrătorilor de a declanșa conflicte colective de muncă

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(vezi art.156 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Dreptul angajaţilor/lucrătorilor de a declanşa conflicte colective de muncă în legătură cu începerea, desfăşurarea şi încheierea negocierilor contractelor colective de muncă este garantat de lege.

Adnotãri
Modificãri
Abrogare prin OUG 42/2023

Art.122 (2) a fost abrogat de OUG 42/2023. Textul era:

"(2) În cazul în care nu există contract colectiv de muncă în vigoare, conflictul colectiv de muncă poate avea ca obiect revendicări ale angajaţilor/lucrătorilor privind apărarea intereselor colective cu caracter economic, profesional sau social."

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii