Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 106
Negocierea acordurilor colective de muncă pentru funcţionarii publici

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(același text ca art.139 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Negocierea acordurilor colective de muncă pentru funcţionarii publici se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective.

(2) Înregistrarea şi publicarea pe pagina de internet şi în Monitorul Oficial al României, după caz, a acordurilor colective de muncă negociate pentru funcţionarii publici se fac conform procedurii prevăzute de lege pentru înregistrarea contractelor colective de muncă.

Adnotãri
Modificãri
Modificare prin OUG 42/2023

Art.106 a fost modificat de OUG 42/2023. Textul anterior era:

"Negocierea acordurilor colective de muncă pentru funcţionarii publici se face în conformitate cu dispoziţiile legale în materie."

Tematici CCMU

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii