Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 99
Egalitatea și libertatea părților. Dreptul de a adera la contracte colective la nivel de sector de negociere colectivă sau la nivel de grup de unităţi

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(vezi art.131 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă părţile sunt egale şi libere.

(2) Este interzisă orice intervenţie a autorităţilor publice, sub orice formă şi modalitate, în negocierea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor colective de muncă.

(3) La contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă sau la nivel de grup de unităţi, organizaţiile patronale sau angajatorii care nu sunt semnatare/semnatari ale/ai contractelor colective de muncă pot adera ulterior la acestea în baza unei solicitări scrise adresate părţilor semnatare ale contractului colectiv de muncă la acel nivel. Solicitarea de aderare se transmite şi depozitarului.

Adnotãri
Modificãri
Modificare prin OUG 42/2023

Art.99 (3) a fost modificat de OUG 42/2023. Textul anterior era:

"(3) La contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă sau la nivel de grup de unităţi, organizaţiile patronale sau unităţile care nu sunt semnatare ale contractelor colective, precum şi organizaţiile sindicale corespondente, pot adera ulterior la acestea în baza unei notificări scrise transmisă către depozitar şi adresată părţilor semnatare ale contractului colectiv de muncă la acel nivel."

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii