Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 78
Mențiunea dizolvării organizației patronale de către instanță

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(vezi art.70 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) În termen de 5 zile de la dizolvare, reprezentantul mandatat al organizaţiei patronale sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să solicite instanţei judecătoreşti competente, care a operat înscrierea în registrul special al organizaţiilor patronale ca persoană juridică, să facă menţiunea dizolvării organizaţiei patronale.

(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) orice membru al organizaţiei patronale poate cere instanţei judecătoreşti competente efectuarea menţiunii prevăzute la alin. (1).

(3) Menţiunea prevăzută la alin. (1) se va face pe pagina unde s-a făcut înscrierea în registrul special prevăzut la art. 68 alin. (1).

Adnotãri
Modificãri
Modificare prin OUG 42/2023

Art.78 a fost modificat de OUG 42/2023. Textul anterior era:

"(1) În termen de 5 zile de la dizolvare, reprezentantul mandatat al organizaţiei patronale sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să solicite instanţei judecătoreşti competente, care a operat înscrierea în registrul special al patronatelor ca persoană juridică, să facă menţiunea dizolvării organizaţiei patronale.

(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) orice persoană interesată poate cere instanţei judecătoreşti competente efectuarea menţiunii prevăzute la alin. (1)."

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii