Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 51
Locul de păstrare al exemplarelor procesului-verbal de constituire și al statutului organizației sindicale constituite prin asociere

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(vezi art.48 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Procesul-verbal de constituire şi statutul, împreună cu câte un exemplar al celorlalte documente depuse, se restituie organizaţiei sindicale constituite prin asociere, iar al doilea exemplar al tuturor documentelor prevăzute la art. 45 alin. (2) sau la art. 46, în copii semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special, se păstrează în arhiva tribunalului.

Adnotãri
Modificãri
Modificare prin OUG 42/2023

Art. 51 a fost modificat de OUG 42/2023. Textul anterior era:

"Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului, împreună cu câte un exemplar al celorlalte documente depuse, se restituie organizaţiei sindicale constituite prin asociere, iar al doilea exemplar al tuturor documentelor prevăzute la art. 45 alin. (2) sau la art. 46, în copii semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special, se păstrează în arhiva tribunalului."

Tematici CCMU

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii