Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 37
Persoanele care pot fi salarizate în cadrul organizațiilor sindicale

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(vezi art. 34 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Membrii aleşi în organele de conducere sau organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale, personalul de specialitate şi administrativ din aparatul acestora pot fi salarizaţi din fondurile organizaţiei sindicale.

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii