Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 12
Alte măsuri de protecție pentru membrii organelor de conducere ale organizațiilor sindicale

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(vezi art.12 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Pentru persoanele alese în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, prin contractele colective de muncă sau, după caz, prin acordurile colective de muncă, se pot stabili, în condiţiile legii, şi alte măsuri de protecţie în afara celor prevăzute la art. 10 şi 11.

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii