Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 11
Vechimea în muncă pentru membrii organelor de conducere ale organizațiilor sindicale

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(vezi art.11 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Perioada în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală constituie vechime în muncă, în condiţiile legii. Pe durata în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală, la notificarea acesteia, contractul său individual de muncă/raportul său de serviciu se suspendă în conformitate cu prevederile art. 50 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 514 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data notificării.

(2) Pe durata suspendării prevăzute la alin. (1), angajatorii sunt obligaţi să păstreze funcţia şi locul de muncă, iar pe postul respectiv, angajatorul poate angaja, în condiţiile legii, o altă persoană, numai pe durata determinată.

Adnotãri
Modificãri
Modificare prin OUG 42/2023

Art.11 a fost modificat prin OUG 42/2023. Textul anterior era:

"(1) Perioada în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală constituie vechime în muncă.

(2) Pentru funcţionarul public şi funcţionarul public cu statut special, pe perioada în care acesta este ales în organul de conducere şi este salarizat de organizaţia sindicală, raportul de serviciu se suspendă de drept.

(3) Pe durata suspendării conform dispoziţiilor alin. (2), angajatorii sunt obligaţi să păstreze funcţia şi locul de muncă, iar funcţionarii beneficiază de vechime în muncă şi în specialitate, în condiţiile legii. Pe postul respectiv, angajatorul poate numi, în condiţiile legii, o altă persoană, numai pe durată determinată."

Tematici CCMU

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii