Legea 367/2022
privind dialogul social

Anexa 4
Fişa grevei (pentru informarea operativă a ministerului responsabil cu dialogul social)

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(nu există în Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

INSPECŢIA MUNCII

Inspectoratul Teritorial de Muncă . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

Fişa grevei (pentru informarea operativă a ministerului responsabil cu dialogul social)

       
 

Nr. crt.

Informaţii privind

Date de completat

 

1.

Unitatea la care s-a declanşat greva

 
 

2.

Numărul de înregistrare al conflictului colectiv de muncă

 
 

3.

Obiectul de activitate al unităţii, conform cod CAEN

 
 

4.

Sectorul de negociere colectivă, conform legii

 
 

5.

Tipul grevei (avertisment/propriu-zisă)

 
 

6.

Numele reprezentanţilor greviştilor şi date de contact

 
 

7.

Numărul membrilor de sindicat care au declanşat greva

 
 

8.

Numărul de angajaţi/lucrători din unitate

 
 

9.

Numărul de angajaţi/lucrători membri de sindicat aflaţi în grevă

 
 

10.

Numărul de angajaţi/lucrători nesindicalizaţi aflaţi în grevă

 
 

11.

Data începerii grevei

 
 

12.

Data încetării grevei

 
 

13.

Numărul total de ore nelucrate

 
 

14.

Numărul orelor nelucrate/participant la grevă

 
 

15.

Motivul/Modalitatea încetării grevei

 
   
 

Inspector-şef,
. . . . . . . . . .
Întocmit,

           
Adnotãri
Modificãri
Modificare prin OUG 42/2023

Anexa nr. 4 - Fişa grevei, numărul curent 4 a fost modificat de OUG 42/2023. Textul anterior era:

"Sectorul de activitate, conform legii"

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii