Legea securitatii si sanatatii in munca (legea 319/2006)

Articolul 15
Materialele igienico-sanitare

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Materialele igienico-sanitare se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori.

(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.

Adnotãri
Comentariu
Contraventii

Vezi contraventia de la art. 39 (6.b).

Comentariu
Reglementare prin fisa postului

Deoarece fisa postului este anexa la contractul individual de munca, aceasta poate contine lista materialelor igienico-sanitare de care va beneficia gratuit angajatul.

Tematici Dreptul muncii | SSM, SU, PSI

Fisa actului

Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 646 din 26 iulie 2006
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 1 octombrie 2006

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii