Legea securitatii si sanatatii in munca (legea 319/2006)

Articolul 46
Autoritatea centrala in domeniul asistentei de sanatate publica

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Ministerul Sanatatii Publice, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea centrala in domeniul asistentei de sanatate publica.

(2) Ministerul Sanatatii Publice indeplineste, in principal, urmatoarele atributii in domeniul sanatatii lucratorilor la locul de munca:

a) coordoneaza activitatea de medicina a muncii la nivel national;

b) elaboreaza sau avizeaza reglementari pentru protectia sanatatii in relatie cu mediul de munca, pentru promovarea sanatatii la locul de munca, precum si pentru medicina muncii;

c) supravegheaza starea de sanatate a lucratorilor;

d) asigura formarea si perfectionarea profesionala in domeniul medicinei muncii;

e) coordoneaza activitatea de cercetare, declarare, inregistrare si evidenta a bolilor profesionale si a celor legate de profesiune;

f) autorizeaza/avizeaza si controleaza calitatea serviciilor medicale acordate lucratorilor la locul de munca;

g) colaboreaza cu alte institutii implicate in activitati cu impact asupra sanatatii lucratorilor;

h) indeplineste si alte atributii, conform competentelor sale in domeniu, reglementate prin legi speciale.

Tematici Dreptul muncii | SSM, SU, PSI

Fisa actului

Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 646 din 26 iulie 2006
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 1 octombrie 2006

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii