Legea 31/1991
privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 64 din 27 martie 1991
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 26 mai 1991

Ascunde

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1.

(1) Salariatii care desfasoara efectiv si permanent activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase beneficiaza de reducerea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de prezenta lege.

(2) Reducerea duratei timpului de munca in conditiile prezentei legi nu afecteaza salariul si vechimea in munca.

(3) In sectoarele de activitate in care munca este organizata in tura, tura continua sau alta forma de organizare a timpului de lucru, durata schimburilor va fi astfel stabilita incit sa se asigure pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - conditii de mentinere a starii de sanatate si de refacere a capacitatii de munca.

Art. 2.

(1) Stabilirea categoriilor de personal, a activitatilor si locurilor de munca pentru care durata timpului de munca se reduce sub 8 ore pe zi se face pe baza urmatoarelor criterii:

a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului;

b) intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;

c) durata de expunere la actiunea factorilor nocivi;

d) existenta unor conditii de munca ce implica un efort fizic mare, in conditii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii;

e) existenta unor conditii de munca ce implica o solicitare nervoasa deosebita, atentie foarte incordata si multilaterala sau concentrarea intensa si ritm de lucru intens;

f) existenta unor conditii de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, determinata de un risc de accidentare sau de imbolnavire;

g) structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca;

h) alte conditii de munca vatamatoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematura a organismului.

(2) Durata timpului de munca se va reduce tinindu-se seama de actiunea factorilor prevazuti la lit. a)-h) de mai sus asupra starii de sanatate si capacitatii de munca si de masura in care consecintele actiunilor acestor factori pot fi diminuate sau eliminate prin micsorarea timpului de expunere.

Art. 3.

(1) Existenta conditiilor deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - la locurile de munca se stabileste, pentru fiecare unitate, de inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii, pe baza determinarilor efectuate de catre personalul incadrat in unitatile specializate ale Ministerului Sanatatii din care rezulta depasirea limitelor prevazute de normele nationale de protectie a muncii. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii au obligatia de a verifica daca la data efectuarii determinarilor s-au aplicat toate masurile pentru normalizarea conditiilor de munca si daca instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal.

(2) Durata reducerii timpului de munca si nominalizarea personalului care beneficiaza de program de munca sub 8 ore pe zi se stabilesc prin negocieri intre patroni si sindicate sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor.

(3) In unitatile Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne determinarile si confirmarile se fac de organele competente cu atributii de protectie a muncii din aceste ministere.

Art. 4.

Personalul de intretinere, reparatii si constructii, precum si celelalte categorii de salariati care lucreaza intregul program de lucru in aceleasi conditii cu beneficiarii duratei reduse a timpului de munca, au acelasi program de munca, stabilit in conditiile prevazute la art. 3 din prezenta lege.

Art. 5.

In sensul prezentei legi, prin unitate se inteleg regiile autonome, societatile comerciale, alte organizatii cu scop lucrativ, institutiile publice, asociatiile de orice fel si organele de stat.

Art. 6.

(1) Prevederile prezentei legi intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

(2) Pe aceeasi data se abroga dispozitiile referitoare la stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, din actele normative mentionate in anexa la prezenta lege, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 martie 1991.

PRESEDINTELE SENATULUI

academician ALEXANDRU BIRLADEANU

 

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 18 martie 1991.

PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR

MARTIAN DAN

 

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,

promulgam Legea privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza la conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 martie 1991.

Nr. 31.

 

ANEXA

LISTA actelor normative ale caror dispozitii referitoare la stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite se abroga

 

1. H.C.M. nr. 907/18.V.1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale, cu completarile ulterioare.

2. H.C.M. nr. 348/29.III.1950 privind durata muncii in intreprinderea de stat "Acumulatorul".

3. H.C.M. nr. 2.596/14.XII.1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru unele activitati din cinematografie.

4. H.C.M. nr. 1.365/27.VIII.1957 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru personalul medical din serviciile de radiologie.

5. H.C.M. nr. 208/1959 privind stabilirea duratei timpului de lucru a unor categorii de muncitori de la Fabrica "Nivea".

6. H.C.M. nr. 741/15.XI.1961 privind regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare.

7. H.C.M. nr. 204/1965 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru unele categorii de personal din cadrul intreprinderilor regionale de electricitate.

8. H.C.M. nr. 2.558/1965 privind stabilirea duratei timpului de lucru a muncitorilor de la fabricarea furfurolului si a altor produse, precum si pentru operatorii care lucreaza la masini analitice de calcul cu cartele perforate.

9. H.C.M. nr. 905/1957 privind stabilirea duratei timpului de lucru la unele categorii de muncitori din intreprinderile economice tutelate de Ministerul Fortelor Armate.

10. H.C.M. nr. 475/1960 privind stabilirea duratei timpului de munca pentru unele categorii de personal din sectorul de minereuri radioactive.

11. H.C.M. nr. 2.486/1968 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati de la Combinatul chimic Craiova si Combinatul de fibre artificiale Braila.

12. H.C.M. nr. 25/1971 privind stabilirea duratei timpului de munca la instalatia clorura cianuril la Combinatul petrochimic Pitesti.

13. H.C.M. nr. 789/1971 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati de la Grupul industrial de chimie Rimnicu Vilcea.

14. H.C.M. nr. 1.438/1971 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati ai Fabricii de antibiotice Iasi.

15. H.C.M. nr. 695/1972 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati de la Sectia distileria de gudron din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara.

16. H.C.M. nr. 1.061/1972 privind stabilirea duratei timpului de munca la anumite categorii profesionale.

17. H.C.M. nr. 1.214/1972 privind stabilirea duratei timpului de munca la anumite categorii profesionale.

18. H.C.M. nr. 1.417/1972 privind stabilirea duratei timpului de munca la unele categorii de salariati de la Centrala industriala de fibre chimice Savinesti.

19. Decretul nr. 416/9.X.1953 privind durata timpului de lucru a personalului navigant profesionist din aeronautica civila a R.P.R.

20. Decretul nr. 112/1965 privind durata timpului de lucru a angajatilor trimisi sa lucreze in tari cu clima greu de suportat.

21. Decretul nr. 326/13.IX.1977 privind aprobarea in continuare a duratei de lucru la 6 ore pe zi pentru personalul incadrat la unele instalatii ale Centralei industriale de produse anorganice Rimnicu Vilcea.

22. Decretul nr. 282/1.VIII.1978 pentru stabilirea unor masuri privind activitatea de exploatare a Metroului Bucuresti.

23. Decretul nr. 344/30.XII.1978 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice si a masurilor de utilizare a unor obiective de investitii.

24. Decretul nr. 315/28.VIII.1979 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 3 ore pe zi pentru personalul muncitor care lucreaza in conditii deosebite de munca la unele instalatii din industria chimica.

25. Decretul nr. 52/23.II.1980 privind aprobarea in continuare a duratei timpului de lucru de 6 ore pe zi pentru personalul muncitor incadrat la unele instalatii ale Centralei de produse anorganice Rimnicu Vilcea.

26. Decretul nr. 410/29.XII.1980 privind stabilirea timpului de lucru pentru personalul care lucreaza la instalatia de fabricare a Gamacidului B a Combinatului petrochimic Borzesti.

27. Decretul nr. 378/15.XII.1981 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru personalul din sectia de prelucrare a gudronului din cadrul Uzinei cocso-chimice a Combinatului siderurgic Galati.

28. Decretul nr. 295/17.VIII.1982 privind unele drepturi ce se acorda personalului muncitor de la intreprinderea de produse carbunoase Slatina.

29. Decretul nr. 12/17.I.1984 privind aprobarea Notelor de comanda si a masurilor pentru realizarea unor obiective de investitii.

30. Decretul nr. 88/5.IV.1989 privind aprobarea Notelor de comanda si a masurilor pentru realizarea unor obiective de investitii.

31. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 178/1990 privind acordarea unor drepturi personalului de la intreprinderea chimica "Carbosin" Copsa Mica si celui de la fabricarea si ambalarea negrului de fum din cadrul Combinatului petrochimic Pitesti.

32. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 236/1990 privind programul de lucru al personalului din unitatile miniere.

33. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 266/1990 privind programul de lucru al personalului din industria extractiva de petrol si gaze.

34. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 267/1990 privind timpul de lucru al personalului care lucreaza la subteran.

35. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 314/1990 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii geologice si acordarea unor drepturi personalului din activitatea geologica.

36. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acorda salariatilor din unitatile de cercetare, explorare si prelucrare a materiilor prime nucleare.

37. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 453/1990 pentru stabilirea duratei timpului de munca la 6 ore pe zi pentru personalul muncitor care lucreaza in conditii deosebite la unele locuri de munca din cadrul intreprinderii metalurgice neferoase Baia Mare, subordonata Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice.

38. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 459/1990 privind programul de lucru al intregului personal al intreprinderii de produse refractare "9 Mai" Turda.

39. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 513/1990 privind timpul de lucru al personalului din cadrul combinatelor si intreprinderilor din metalurgia neferoasa.

40. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 582/1990 privind acordarea unor drepturi personalului care lucreaza la constructia Metroului Bucuresti si a tunelelor executate de unitatile din subordinea Ministerului Transporturilor.

41. Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 674/9.VI.1990 privind reducerea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.

281 Documente Anexe la Codul Muncii