Legea 275/2022
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Fisa actului

Legea 275/2022 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 961 din 3 octombrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 6 octombrie 2022

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37 din 5 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 6 mai 2021.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ION-MARCEL CIOLACU  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

Bucureşti, 30 septembrie 2022.

 

Nr. 275.

281 Documente Anexe la Codul Muncii