Legea 241/2023
pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 673 din 21 iulie 2023
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 24 iulie 2023

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

După articolul 118 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1181, cu următorul cuprins:

"

Art. 1181.

(1) La cerere, salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani beneficiază de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condițiile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii.

(2) În situaţia în care ambii părinţi sau reprezentaţi legali sunt salariaţi, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal, din care să rezulte faptul că, pentru aceeaşi perioadă, acesta nu a solicitat concomitent desfăşurarea activităţii în regim de muncă la domiciliu sau telemuncă. În cazul în care părintele sau reprezentantul legal se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal nu este necesară.

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 81/2018, cu modificările şi completările ulterioare, salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să dispună de toate mijloacele necesare îndeplinirii atribuţiilor care le revin potrivit fişei postului."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

     
 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ALFRED-ROBERT SIMONIS

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Bucureşti, 20 iulie 2023.

Nr. 241.

__________________________

Nota: În alineatul 2 al art.1181 care este nou introdus în Codul Muncii, se pare că s-a strecurat o eroare de ortografie. În locul textului "(...) ambii părinţi sau reprezentaţi (...)", ar trebui să fie scris "(...) ambii părinţi sau reprezentanţi (...)". Vom păstra eroarea, deoarece face parte din textul legii, așa cum a fost publicat în Monitorul Oficial.

281 Documente Anexe la Codul Muncii