Legea 220/2016
pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 220/2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 931 din 18 noiembrie 2016
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2016

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic.

La alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după sintagma "- 1 mai" se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

 

"- 1 iunie;".

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

 

Nr. 220.

281 Documente Anexe la Codul Muncii