Legea 210/1999
concediului paternal

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 210/1999 concediului paternal a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 654 din 31 decembrie 1999
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2000

Pus in aplicare prin Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 11/04/2000.

Ascunde

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

Art. 1

(1) Concediul paternal se acorda in conditiile prevazute de prezenta lege, in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului-nascut.

(2) Tatal copilului nou-nascut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucratoare, in conditiile prevazute de prezenta lege.

 

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210... din 10/04/2000 :

Art. 1. - Titularul dreptului la concediu paternal, prevazut la art. 1 alin. (2) din lege, cu durata de 5 zile lucratoare, este tatal copilului nou-nascut, care participa efectiv la ingrijirea acestuia, indiferent daca copilul este nascut din casatorie, din afara casatoriei sau este adoptat de titularul dreptului.

Art. 2

(1) In cazul in care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal platit de 5 zile lucratoare.

 

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210... din 10/04/2000 :

Art. 3. - (1) Concediul paternal se acorda numai daca titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare si de finantare a unitatii in care el isi desfasoara activitatea.

(2) Prin unitate, in sensul prevederilor alin. (1), se intelege persoana juridica sau fizica, dupa caz, in beneficiul careia presteaza activitate salariatul asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat.

(2) Concediul paternal se acorda la cerere, in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, justificat cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a petitionarului.

 

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210... din 10/04/2000 :

Art. 2. - Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adreseaza in scris, in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, conducerii unitatii in care tatal isi desfasoara activitatea. Aceasta are obligatia de a dispune luarea masurilor necesare in vederea acordarii concediului paternal.

(3) Indemnizatia pentru concediul paternal se plateste din fondul de salarii al unitatii si este egala cu salariul corespunzator perioadei respective.

 

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210... din 10/04/2000 :

Art. 4. - (1) Indemnizatia pentru concediul paternal platit, egala cu salariul aferent zilelor lucratoare respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din lege, se calculeaza pe baza salariului brut realizat, incluzand sporurile si adaosurile la salariul de baza.

(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se plateste din fondul de salarii al unitatii si se include in veniturile impozabile ale salariatului.

Art. 3

(1) Tatal care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la nasterea propriului copil, la o permisie de 7 zile calendaristice, acordata in conditiile prevazute la art. 2 alin. (2).

(2) Permisia prevazuta la alin. (1) se acorda si tatalui care satisface serviciul militar obligatoriu, in vederea recunoasterii paternitatii, in conditiile legii. Permisia solicitata va fi justificata cu certificatul de nastere al noului-nascut, din care sa rezulte calitatea de tata a militarului, respectiv cu declaratia de recunoastere a paternitatii, intocmita in conditiile legii.

 

Punere in aplicare Art. 3. prin Norma metodologica de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210... din 10/04/2000 :

Art. 5. - (1) In cazul in care tatal copilului nou-nascut satisface serviciul militar obligatoriu, el are dreptul la o permisie de 7 zile calendaristice, ce se acorda de unitatea militara in conditiile prevazute la art. 1 si 2, care se aplica in mod corespunzator.

(2) Permisia prevazuta la alin. (1) se acorda si in cazul in care tatal care satisface serviciul militar obligatoriu solicita acordarea acestei permisii in vederea recunoasterii paternitatii, intocmita in conditiile legii.

(3) Permisia solicitata si acordata va fi justificata, la intoarcere, cu certificatul de nastere al copilului, din care sa rezulte calitatea de tata a militarului in situatia in care declaratia de recunoastere a paternitatii s-a facut simultan cu inregistrarea nasterii sau, dupa caz, numai pe baza declaratiei de recunoastere a paternitatii, daca aceasta s-a facut ulterior inregistrarii nasterii copilului la serviciul de stare civila.

Art. 4

(1) In cazul in care tatal copilului nou-nascut a obtinut atestatul de absolvire a cursului de puericultura, durata concediului paternal, acordat in conditiile art. 2, se majoreaza cu 10 zile lucratoare.

(2) Tatal poate beneficia de prevederea cuprinsa la alin. (1) numai o singura data.

 

Punere in aplicare Art. 4. prin Norma metodologica de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210... din 10/04/2000 :

Art. 6. - (1) Tatal copilului nou-nascut, care participa efectiv la ingrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal platit de 15 zile lucratoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucratoare cu inca 10 zile lucratoare, daca a obtinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultura.

(2) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal in conditiile alin. (1) se acorda numai o singura data, indiferent de numarul copiilor titularului.

Art. 7. - (1) Cursul de puericultura consta in prezentarea unor notiuni elementare teoretice si practice necesare in vederea ingrijirii copilului mic, in vederea participarii efective a tatalui la ingrijirea propriului copil nou-nascut.

(2) Cursul de puericultura va fi tinut de medicul de familie al tatalui, in perioada de sarcina a mamei sau dupa nasterea copilului.

(3) In urma verificarii notiunilor dobandite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultura.

(4) In cazul in care tatal are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesara absolvirea cursului de puericultura, ci numai obtinerea atestatului in conditiile prevazute la alin. (3).

(5) Atestatul reprezinta actul doveditor prin care se constata insusirea notiunilor prevazute la alin. (1) si cuprinde, impreuna cu aceasta constatare, datele personale din cartea de identitate a tatalui, locul sau de munca, data eliberarii, semnatura si parafa medicului de familie.

Art. 5

(1) In cazul decesului mamei copilului in timpul nasterii sau in perioada concediului de lauzie, tatal copilului beneficiaza de restul concediului neefectuat de catre mama.

(2) Pe perioada concediului acordat in conditiile alin. (1) tatal copilului beneficiaza de o indemnizatie egala cu ajutorul pentru sarcina si lauzie cuvenit mamei sau de o indemnizatie calculata dupa salariul de baza si vechimea in munca ale acestuia, acordata de unitatea la care tatal isi desfasoara activitatea, la alegere.

 

Punere in aplicare Art. 5. prin Norma metodologica de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210... din 10/04/2000 :

Art. 8. - (1) Tatal copilului nou-nascut beneficiaza de concediul de lauzie neefectuat de mama, in situatia in care aceasta a decedat in timpul nasterii sau in perioada concediului de lauzie.

(2) Acordarea concediului de lauzie neefectuat se face de conducerea unitatii la care tatal isi desfasoara activitatea, la cerere, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de tata al copilului nou-nascut, precum si a certificatului de deces al mamei si, dupa caz, a certificatului de concendiu de lauzie al mamei in situatia in care acesteia i s-a eliberat un certificat de acest fel.

Art. 9. - (1) Pe perioada in care tatal efectueaza concediul de lauzie neefectuat de mama decedata tatal are dreptul la o indemnizatie acordata de unitatea la care isi desfasoara activitatea.

(2) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (1) se calculeaza, potrivit prevederilor legale, in functie de felul indemnizatiei pentru care opteaza tatal.

(3) Indemnizatia va fi platita din fondul de salarii al unitatii in care tatal isi desfasoara activitatea.

Art. 6

In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi, Guvernul va aproba prin hotarare normele metodologice de aplicare, la propunerea comuna a Ministerului Sanatatii si a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 7

Prezenta lege intra in vigoare la 45 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 15 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) si 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

 

 

 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,         p. PRESEDINTELE SENATULUI,

         ANDREI IOAN CHILIMAN                    ULM NICOLAE SPINEANU

 

Bucuresti, 31 decembrie 1999.

Nr. 210.

281 Documente Anexe la Codul Muncii