Legea 201/2016
privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Fisa actului

În cele ce urmează prezentăm doar articolele care modifică Legea 349/2002:

Art. I.

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 1.

Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România."

2. La articolul 2, literele a) -d) se abrogă.

3. La articolul 2, literele f) -l) se abrogă.

4. La articolul 2, literele o) -q) se abrogă.

5. La articolul 3, alineatele (8) - (10) se abrogă.

6. Articolele 31-34 se abrogă.

7. Articolul 6 se abrogă.

8. Articolele 7 şi 71 se abrogă.

9. La articolul 10, literele c) şi d) se abrogă.

10. Articolul 11 se abrogă.

11. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 12.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (52) şi (6) şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu retragerea de pe piaţă a produsului în cauză, în vederea distrugerii, conform legii, de către organele competente."

12. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 141.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, cu excepţia prevederilor art. 10 lit. a) şi b), unde constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai poliţiei locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne."

13. Articolul 142 se abrogă.

14. Articolul 15 se abrogă.

15. Anexa se abrogă.

281 Documente Anexe la Codul Muncii