Legea 153/2019
pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 623 din 26 iulie 2019
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 26 iulie 2019

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

După alineatul (3) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă și/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, prevăzute la alin. (1), precum și zilele în care se recuperează orele de muncă neefectuate."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU PREȘEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 24 iulie 2019.

 

Nr. 153.

281 Documente Anexe la Codul Muncii