Legea 140/2022
privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi completarea unor acte normative

Fisa actului

Legea 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 500 din 20 mai 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 18 august 2022

Ascunde

(prezentăm doar textul care modifică Codul Muncii)

(…)


Art. 12.

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

1. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Încadrarea în muncă a persoanelor care beneficiază de tutelă specială este interzisă."


2. La articolul 56 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) la data rămânerii definitivă a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a instituirii tutelei speciale a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;".


(…)

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU    PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN-VASILE CÎŢU

 

Bucureşti, 17 mai 2022.

 

Nr. 140.

281 Documente Anexe la Codul Muncii