Legea 138/2021
pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Fisa actului

Legea 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 501 din 13 mai 2021
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 16 mai 2021

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

La articolul 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

(61) În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă."


Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

     
 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
LUDOVIC ORBAN

PREȘEDINTELE SENATULUI
ANCA DANA DRAGU

București, 13 mai 2021.

Nr. 138.

281 Documente Anexe la Codul Muncii