Hotararea de Guvern 935/2019
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat)

Tematici CCMU | Dreptul muncii

Fisa actului

Hotararea de Guvern 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1010 din 16 decembrie 2019
Emitent: Guvernul României
Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 2019

Ascunde

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 164 alin. (1) și (11) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

Art. 2.

În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Art. 3.

La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1045 din 10 decembrie 2018, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

 

Contrasemnează:

Ministrul muncii și protecției sociale, Victoria Violeta Alexandru

Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, Virgil-Daniel Popescu

Ministrul finanțelor publice, Vasile-Florin Cîțu

Viceprim-ministru, Raluca Turcan

 

București, 13 decembrie 2019

281 Documente Anexe la Codul Muncii