Hotararea de Guvern 900/2023
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat)

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Hotararea de Guvern 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 877 din 28 septembrie 2023
Emitent: Guvernul României
Data intrarii in vigoare: 28 septembrie 2023

Ascunde

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţii, sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 19,960 lei/oră.

Articolul 2

Prevederile art. 1 nu se aplică în sectorul agricol şi industria alimentară, fiind aplicabile prevederile art. III din Legea nr. 135/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

-----------------------
Articolul 2 a fost abrogat de litera c), art.3 din OUG 93/2023.

Articolul 3

La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU ION-MARCEL CIOLACU 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 

Marian Neacşu 

p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale, 

Mădălin-Cristian Vasilcoiu, 

secretar de stat 

p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, Lucian-Ioan Rus, 

secretar de stat 

Ministrul finanţelor, 

Marcel-Ioan Boloş

Bucureşti, 28 septembrie 2023.

Nr. 900.

281 Documente Anexe la Codul Muncii