Hotararea de Guvern 23/2013
Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (abrogat)

Tematici CCMU | Dreptul muncii

Fisa actului

Hotararea de Guvern 23/2013 Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 52 din 23 ianuarie 2013
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 23 ianuarie 2013

Ascunde

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1

(1) Incepand cu data de 1 februarie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,44 lei/ora.

(2) Incepand cu data de 1 iulie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,74 lei/ora.

Art. 2

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1.

Art. 3

(1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4

La data prevazuta la art. 1 alin. (1), Hotararea Guvernului nr. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011, se abroga.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemneaza:

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale

si persoanelor varstnice,

Mariana Campeanu

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,

Daniel Chitoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pana

Bucuresti, 22 ianuarie 2013.

Nr. 23.

281 Documente Anexe la Codul Muncii