Hotararea de Guvern 166/2003
privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie

Tematici Facilitati, Finantare

Fisa actului

Hotararea de Guvern 166/2003 privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 114 din 24 februarie 2003
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 24 februarie 2003

Ascunde

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1

Se aproba acordarea urmatoarelor scutiri de la plata taxelor si tarifelor in scopul sprijinirii studentilor care vor sa infiinteze o afacere proprie:

a) taxele si tarifele pentru operatiunile de inmatriculare efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului la inregistrarea constituirii comerciantilor;

b) taxele si tarifele pentru autorizarea functionarii comerciantilor, solicitate la constituire;

c) taxele si tarifele pentru obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent;

d) taxele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de inmatriculare pronuntate de judecatorul-delegat la Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal;

e) taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica:

- cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;

- cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale;

- cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.

Art. 2

(1) Pentru a beneficia de scutirile de la plata taxelor si tarifelor prevazute la art. 1, studentul care infiinteaza o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) urmeaza cursurile unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata la o institutie de invatamant superior acreditata;

b) este cel putin in anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii;

c) nu a depasit varsta de 30 de ani.

(2) Cererea de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantului va cuprinde, in mod obligatoriu, si actul doveditor emis de institutia de invatamant superior acreditata, din care sa rezulte ca studentul fondator indeplineste conditiile prevazute la alin. (1).

Art. 3

(1) Studentii pot constitui o societate comerciala in conditiile legii si ale prezentei hotarari, individual sau impreuna cu alti studenti care indeplinesc cerintele prevazute de art. 2.

(2) Facilitatile prevazute de prezenta hotarare se acorda o singura data, pentru constituirea unei singure firme.

Art. 4

(1) In cazul in care, in perioada de pana la 3 ani de la inmatriculare, intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute la societatile comerciale constituite in conditiile prezentei hotarari, societatea comerciala are obligatia restituirii integrale a sumelor reprezentand taxe si tarife, prevazute la art. 1, pentru care s-a acordat scutire de plata.

(2) Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal este obligat ca la primirea cererii de inregistrare a mentiunii de cesiune sa solicite dovada privind plata sumelor pentru care s-a acordat scutire, la nivelul taxelor si tarifelor in vigoare la data efectuarii platii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

                                                     Contrasemneaza:

                                                     ───────────────

                                            Ministrul educatiei si cercetarii,

                                                   Ecaterina Andronescu

                                                   Ministrul justitiei,

                                                  Rodica Mihaela Stanoiu

                                          Ministrul pentru intreprinderile mici

                                                si mijlocii si cooperatie,

                                                      Silvia Ciornei

                                            Ministrul administratiei publice,

                                                      Octav Cozmanca

                                              Ministrul finantelor publice,

                                                 Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 166.

281 Documente Anexe la Codul Muncii