Hotararea de Guvern 1352/2010
privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08 (r.1)

Tematici COR

Fisa actului

Hotararea de Guvern 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 894 din 30 decembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 24 aprilie 2014

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 300 din 24 aprilie 2014

Ascunde

Art. 1.

Se aproba structura Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.

Clasificarea ocupatiilor din Romania, denumita in continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigura identificarea, ierarhizarea si codificarea ocupatiilor din economia Romaniei.

Art. 3.

La elaborarea COR se au in vedere urmatoarele principii:

a) principiul gruparii unitatilor de clasificat dupa criterii economice si sociale obiective, potrivit caruia constituirea categoriilor de clasificare se face in concordanta cu diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, in succesiunea importantei lor pentru activitatea practica;

b) principiul omogenitatii in constituirea categoriilor de clasificat - grupe, subgrupe - potrivit caruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseste un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectand aspecte din ce in ce mai amanuntite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt in principal urmatoarele: nivelul de educatie si formare profesionala; nivelul competentelor determinat de amploarea si complexitatea activitatilor care definesc ocupatiile; gradul de specializare in cadrul aceleiasi activitati; felul materiilor prime si utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate;

c) principiul univocitatii gruparii unitatilor, care presupune si impune repartizarea fiecarei unitati de clasificat, numai intr-o singura grupa sau subgrupa, numai intr-un singur loc, indiferent de numarul locurilor si unitatilor de clasificat;

d) principiul actualitatii, care presupune luarea in considerare a celor mai noi ocupatii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificarilor, inclusiv a optimizarii si economicitatii folosirii codurilor;

e) principiul stabilitatii pe o perioada mai indelungata de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care sa permita adaptarea permanenta a clasificarii la noile conditii de dezvoltare economico-sociala;

f) principiul folosirii multilaterale a clasificarii pe diverse structuri organizatorice si activitati, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetari statistice nationale si internationale.

Art. 4.

COR este structurata pe 5 niveluri de clasificare, dupa cum urmeaza:

a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9;

b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de baza; codificarea grupelor de baza se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

e) nivelul V face posibila detalierea la nivel de ocupatie; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.

Art. 5.

Orice ocupatie are un cod format din 6 cifre, astfel:

a) prima cifra corespunde codului grupei majore;

b) primele doua cifre corespund codului subgrupei majore;

c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore;

d) primele 4 cifre corespund codului grupei de baza;

e) ultimele doua cifre, din cele 6, corespund codului ocupatiei.

Art. 6.

COR cuprinde urmatoarele 10 grupe majore:

a) grupa majora 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori;

b) grupa majora 2: Specialisti in diverse domenii de activitate;

c) grupa majora 3: Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic;

d) grupa majora 4: Functionari administrativi;

e) grupa majora 5: Lucratori in domeniul serviciilor;

f) grupa majora 6: Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit;

g) grupa majora 7: Muncitori calificati si asimilati;

h) grupa majora 8: Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente;

i) grupa majora 9: Muncitori necalificati;

j) grupa majora 0: Fortele armate.

Art. 7.

(1) COR la nivel de ocupatie, pentru grupele majore 1-9, se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.*)

*) in anul 2011 ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si presedintele Institutului National de Statistica au adoptat Ordinul nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Ocupatiile specifice grupei majore 0, denumita "Fortele armate", se aproba in conditiile respectarii prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre institutiile apartinand sistemului de aparare, ordine si siguranta publica.

Art. 8.

Clasificarea ocupatiilor din Romania se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala si este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitati bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, la completarea documentelor oficiale ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei.

Art. 9.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in colaborare cu Institutul National de Statistica asigura, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR in concordanta cu modificarile care se produc in structura economiei nationale si in legislatia specifica in vigoare.

Art. 10.

Prin actualizarea COR se intelege ansamblul activitatilor care, dupa caz, au ca scop:

a) introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, ocupatii;

b) eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, ocupatii;

c) redenumirea si/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, ocupatii.

Art. 11.

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

ANEXa

STRUCTURA 
Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza 
(conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08)

           
 

1

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

   

11

Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

     

111

Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

       

1111

Legislatori, membri ai executivului

       

1112

inalti conducatori ai administratiei publice

       

1113

Conducatori si membri ai consiliilor locale

       

1114

Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile specializate

     

112

Directori generali, directori executivi si asimilati

       

1120

Directori generali, directori executivi si asimilati

   

12

Conducatori in domeniul administrativ si comercial

     

121

Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ

       

1211

Conducatori in domeniul financiar

       

1212

Conducatori in domeniul resurselor umane

       

1213

Conducatori in domeniul politicilor economice si al planificarii

       

1219

Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati in grupele de baza anterioare

     

122

Conducatori in domeniul vanzari, marketing si dezvoltare

       

1221

Conducatori in domeniul vanzari si marketing

       

1222

Conducatori in domeniul publicitatii si relatiilor publice

       

1223

Conducatori in domeniul cercetarii si dezvoltarii

   

13

Conducatori de unitati din industrie si servicii

     

131

Conducatori de unitati din industrie, agricultura, silvicultura si piscicultura

       

1311

Conducatori de unitati din agricultura si silvicultura

       

1312

Conducatori de unitati din domeniul acvaculturii si pescuitului

     

132

Conducatori de unitati din industria prelucratoare, extractiva, constructii si in domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri

       

1321

Conducatori de unitati din industria prelucratoare

       

1322

Conducatori de unitati din industria extractiva

       

1323

Conducatori de unitati din domeniul constructiilor

       

1324

Conducatori de unitati din domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri

     

133

Conducatori in servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor

       

1330

Conducatori in servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor

     

134

Conducatori de unitati de prestari servicii

       

1341

Conducatori de unitati din domeniul ingrijirii copilului

       

1342

Conducatori de unitati din domeniul sanatatii

       

1343

Conducatori de unitati din domeniul ingrijirii persoanelor in varsta

       

1344

Conducatori de unitati din domeniul asistentei sociale

       

1345

Conducatori de unitati de invatamant

       

1346

Conducatori de unitati furnizoare de servicii financiare si de asigurari

       

1349

Conducatori de unitati de prestari servicii neclasificati in grupele de baza anterioare

   

14

Conducatori de unitati din industria hoteliera, comert si alte servicii

     

141

Conducatori de unitati hoteliere si de restaurante

       

1411

Conducatori de unitati hoteliere

       

1412

Conducatori de restaurante

     

142

Conducatori de unitati din domeniul comertului

       

1420

Conducatori de unitati din domeniul comertului

     

143

Conducatori ai altor tipuri de unitati de servicii

       

1431

Conducatori de centre sportive, recreative si culturale

       

1439

Conducatori ai altor tipuri de unitati de servicii neclasificati in grupele de baza anterioare

 

2

Specialisti in diverse domenii de activitate

   

21

Specialisti in domeniul stiintei si ingineriei

     

211

Specialisti in fizica si stiinta pamantului

       

2111

Fizicieni si astronomi

       

2112

Meteorologi

       

2113

Chimisti

       

2114

Geologi si geofizicieni

     

212

Matematicieni, actuari si statisticieni

       

2120

Matematicieni, actuari si statisticieni

     

213

Specialisti in stiintele vietii

       

2131

Biologi, botanisti, zoologi si asimilati

       

2132

Consultanti in agricultura, silvicultura si pescuit

       

2133

Specialisti in domeniul protectiei mediului

     

214

Ingineri (exclusiv in electrotehnologie)

       

2141

Ingineri tehnologi si de productie

       

2142

Ingineri constructori

       

2143

Ingineri in domeniul protectiei mediului

       

2144

Ingineri mecanici

       

2145

Ingineri chimisti

       

2146

Ingineri mineri, petrolisti, metalurgisti si asimilati

       

2149

Ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare

     

215

Ingineri in electrotehnologie

       

2151

Ingineri electricieni

       

2152

Ingineri electronisti

       

2153

Ingineri in domeniul telecomunicatiilor

     

216

Arhitecti, proiectanti, topografi si designeri

       

2161

Arhitecti constructori

       

2162

Arhitecti in domeniul peisagistic

       

2163

Designeri produse si imbracaminte

       

2164

Proiectanti in domeniul urbanismului si de sistematizare a traficului

       

2165

Cartografi si topografi

       

2166

Designeri grafica si multimedia

   

22

Specialisti in domeniul sanatatii

     

221

Medici

       

2211

Medici de medicina de familie/medicina generala

       

2212

Medici specialisti

     

222

Asistenti medicali generalisti si moase

       

2221

Asistenti medicali generalisti

       

2222

Moase

     

223

Practicieni de medicina complementara/alternativa

       

2230

Practicieni de medicina complementara/alternativa

     

224

Paramedici

       

2240

Paramedici

     

225

Medici veterinari

       

2250

Medici veterinari

     

226

Alti specialisti in domeniul sanatatii

       

2261

Medici dentisti

       

2262

Farmacisti

       

2263

Specialisti in domeniul mediului si al igienei si sanatatii ocupationale

       

2264

Fizioterapeuti

       

2265

Dieteticieni si nutritionisti

       

2266

Audiologi si specialisti in logopedie

       

2267

Optometristi si opticieni

       

2269

Specialisti in domeniul sanatatii neclasificati in grupele de baza anterioare

   

23

Specialisti in invatamant

     

231

Profesori universitari si asimilati

       

2310

Profesori universitari si asimilati

     

232

Profesori in invatamantul profesional

       

2320

Profesori in invatamantul profesional

     

233

Profesori in invatamantul secundar

       

2330

Profesori in invatamantul secundar

     

234

Profesori in invatamantul primar si prescolar

       

2341

Profesori in invatamantul primar

       

2342

Educatori in invatamantul prescolar

     

235

Alti specialisti in invatamant

       

2351

Specialisti in metodologie didactica

       

2352

Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale

       

2353

Alti instructori-formatori de limbi straine

       

2354

Alti instructori-formatori de muzica

       

2355

Alti instructori-formatori de arta

       

2356

Instructori-formatori in tehnologia informatiei

       

2359

Specialisti in invatamant neclasificati in grupele de baza anterioare

   

24

Specialisti in domeniul administrativ-comercial

     

241

Specialisti in domeniul financiar

       

2411

Contabili

       

2412

Specialisti si consultanti in domeniul financiar si al investitiilor

       

2413

Analisti financiari

     

242

Specialisti in domeniul administrativ

       

2421

Analisti de management si organizare

       

2422

Specialisti in domeniul politicilor administrative

       

2423

Specialisti in domeniul resurselor umane si de personal

       

2424

Specialisti in formarea si dezvoltarea personalului

       

2429

Specialisti in administratie neclasificati in grupele de baza anterioare

     

243

Specialisti in vanzari, marketing si relatii publice

       

2431

Specialisti in publicitate si marketing

       

2432

Specialisti in relatii publice

       

2433

Specialisti in vanzarea de produse tehnice si medicale (exclusiv TIC)

       

2434

Specialisti in vanzarea produselor de tehnologia informatiei si comunicatiilor

   

25

Specialisti in tehnologia informatiei si comunicatiilor

     

251

Analisti programatori in domeniul software

       

2511

Analisti de sistem

       

2512

Proiectanti de software

       

2513

Proiectanti de sisteme web si multimedia

       

2514

Programatori de aplicatii

       

2519

Analisti programatori in domeniul software neclasificati in grupele de baza anterioare

     

252

Specialisti in baze de date si retele

       

2521

Designeri si administratori de baze de date

       

2522

Administratori de sistem

       

2523

Specialisti in retele de calculatoare

       

2529

Specialisti in baze de date si retele neclasificati in grupele de baza anterioare

   

26

Specialisti in domeniul juridic, social si cultural

     

261

Specialisti in domeniul juridic

       

2611

Avocati

       

2612

Magistrati

       

2619

Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de baza anterioare

     

262

Bibliotecari, arhivari si curatori

       

2621

Arhivari si curatori

       

2622

Bibliotecari si specialisti in alte servicii de informare

     

263

Specialisti in domeniul social si religios

       

2631

Economisti

       

2632

Sociologi, antropologi si asimilati

       

2633

Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice

       

2634

Psihologi

       

2635

Specialisti in asistenta sociala si consiliere

       

2636

Specialisti in religie

     

264

Autori, jurnalisti si lingvisti

       

2641

Autori si asimilati

       

2642

Jurnalisti

       

2643

Traducatori, interpreti si alti lingvisti

     

265

Artisti creatori si actori

       

2651

Specialisti in arte vizuale

       

2652

Muzicieni, cantareti si compozitori

       

2653

Dansatori si coregrafi

       

2654

Regizori si producatori de film, teatru si alte spectacole

       

2655

Actori

       

2656

Crainici la radio, televiziune si alte mijloace de comunicare

       

2659

Artisti creatori si actori neclasificati in grupele de baza anterioare

 

3

Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic

   

31

Specialisti asimilati in stiinta si inginerie

     

311

Tehnicieni in stiinte ingineresti

       

3111

Tehnicieni in domeniul chimiei si fizicii

       

3112

Tehnicieni constructori

       

3113

Tehnicieni electricieni si energeticieni

       

3114

Tehnicieni in electronica

       

3115

Tehnicieni mecanici

       

3116

Tehnicieni in chimie industriala si petrochimie

       

3117

Tehnicieni mineri si metalurgisti

       

3118

Tehnicieni proiectanti

       

3119

Tehnicieni in stiinte ingineresti neclasificati in grupele de baza anterioare

     

312

Controlori-supraveghetori in industria extractiva, industria prelucratoare si constructii

       

3121

Controlori-supraveghetori in industria extractiva

       

3122

Controlori-supraveghetori in industria prelucratoare

       

3123

Controlori-supraveghetori in constructii

     

313

Tehnicieni controlori de procese industriale

       

3131

Operatori in centralele de producere a energiei electrice

       

3132

Operatori incineratoare si uzine de tratare a apei

       

3133

Controlori uzine de prelucrare chimica

       

3134

Operatori in uzine de rafinare a titeiului si a gazelor naturale

       

3135

Controlori in procesul de productie metalurgica

       

3139

Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificati in grupele de baza anterioare

     

314

Tehnicieni in stiintele vietii si alti specialisti asimilati

       

3141

Tehnicieni in stiintele vietii (exclusiv cei din medicina)

       

3142

Tehnicieni in domeniul agriculturii

       

3143

Tehnicieni in domeniul silviculturii

     

315

Controlori si operatori pentru trafic naval si aerian

       

3151

Mecanici navali

       

3152

Ofiteri de punte si pilotaj nave

       

3153

Piloti de avioane si alti specialisti asimilati

       

3154

Controlori de trafic aerian

       

3155

Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian

   

32

Tehnicieni si asimilati in domeniul sanatatii

     

321

Tehnicieni in domeniul medical si farmaceutic

       

3211

Tehnicieni specialisti in echipamente medicale de imagistica si tratament

       

3212

Tehnicieni in laboratoare medicale si de patologie

       

3213

Tehnicieni si asistenti de farmacie

       

3214

Tehnicieni de protetica medicala si dentara

     

322

Surori medicale, inclusiv puericultoare si asimilati

       

3221

Surori medicale

       

3222

Surori puericultoare

     

323

Practicieni asociati in domeniul medicinii complementare/alternative

       

3230

Practicieni asociati in domeniul medicinii complementare/alternative

     

324

Tehnicieni si asistenti veterinari

       

3240

Tehnicieni si asistenti veterinari

     

325

Alti specialisti in domeniul sanatatii, asimilati

       

3251

Asistenti si terapeuti in stomatologie

       

3252

Tehnicieni fise medicale si informatii privind starea de sanatate

       

3253

Lucratori in domeniul sanatatii publice

       

3254

Tehnicieni in optica medicala

       

3255

Tehnicieni si asistenti in fizioterapie

       

3256

Personal auxiliar de ingrijire de sanatate

       

3257

Inspectori in domeniul protectiei mediului si sanatatii ocupationale, asimilati

       

3258

Lucratori pe ambulanta

       

3259

Alti specialisti in domeniul sanatatii, asimilati, neclasificati in grupele de baza anterioare

   

33

Specialisti in servicii administrative si asimilati

     

331

Specialisti financiari, matematicieni si asimilati

       

3311

Agenti si brokeri in domeniul financiar si bancar

       

3312

Ofiteri de credite

       

3313

Specialisti in contabilitate si asimilati

       

3314

Specialisti statisticieni, matematicieni si alti specialisti asimilati

       

3315

Evaluatori asigurari

     

332

Agenti si brokeri in vanzari si aprovizionare

       

3321

Agenti de asigurari

       

3322

Agenti de vanzari

       

3323

Agenti contractari si achizitii

       

3324

Brokeri comerciali

     

333

Agenti de servicii comerciale

       

3331

Agenti concesionari

       

3332

Organizatori de conferinte si evenimente

       

3333

Agenti de recrutare si contractori

       

3334

Agenti si administratori imobiliari

       

3339

Agenti de servicii comerciale neclasificati in grupele de baza anterioare

     

334

Secretari administrativi si specializati

       

3341

Coordonatori de birou

       

3342

Secretari in domeniul serviciilor juridice

       

3343

Secretari executivi in domeniul administrativ

       

3344

Secretari in domeniul medical

     

335

Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati

       

3351

Inspectori de vama si frontiera

       

3352

Inspectori fiscali

       

3353

Inspectori de asigurari sociale

       

3354

Inspectori guvernamentali in licente, permise si autorizatii

       

3355

Inspectori de politie si detectivi

       

3359

Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare

   

34

Alti specialisti in domeniul juridic, social si cultural

     

341

Alti specialisti in domeniul juridic si social

       

3411

Specialisti in domeniul juridic si asimilati

       

3412

Specialisti in asistenta sociala si asimilati

       

3413

Specialisti in domeniul religiei si asimilati

       

3414

Personal didactic in invatamantul primar

       

3415

Personal didactic in invatamantul prescolar

       

3416

Instructori si asimilati din invatamant

       

3419

Personal in invatamant neclasificat in grupele de baza anterioare

     

342

Lucratori in domeniul sportului si al pregatirii fizice

       

3421

Atleti si sportivi

       

3422

Antrenori, instructori si functionari din domeniul sportului

       

3423

Instructori si coordonatori de programe de pregatire fizica si activitati recreative

     

343

Alti specialisti in domeniul artistic, cultural si culinar

       

3431

Fotografi

       

3432

Designeri de interior si decoratori

       

3433

Tehnicieni in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci)

       

3434

Bucatari sefi

       

3435

Alti specialisti asimilati din domeniul artistic si cultural

   

35

Tehnicieni in informatica si comunicatii

     

351

Tehnicieni pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori

       

3511

Tehnicieni pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor

       

3512

Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori

       

3513

Tehnicieni retele de calculatoare si sisteme

       

3514

Tehnicieni web

     

352

Tehnicieni in domeniul telecomunicatiilor si al radiodifuziunii si televiziunii

       

3521

Tehnicieni in radiodifuziune si televiziune

       

3522

Tehnicieni in transporturi, posta si telecomunicatii

 

4

Functionari administrativi

   

41

Functionari cu atributii generale, inclusiv operatori la masini de scris/calcul

     

411

Functionari cu atributii generale

       

4110

Functionari cu atributii generale

     

412

Secretari

       

4120

Secretari

     

413

Operatori la masini de scris/calcul

       

4131

Dactilografi si operatori la prelucrarea textelor

       

4132

Operatori introducere date

   

42

Functionari in serviciul cu publicul

     

421

Casieri, operatori la ghiseu si asimilati

       

4211

Casieri de banca si asimilati

       

4212

Agenti de pariuri, crupieri si alti lucratori asimilati

       

4213

Agenti la case de amanet si birouri de imprumut nebancare

       

4214

Agenti de colectare a creantelor si asimilati

     

422

Agenti in centre de informare

       

4221

Consultanti si functionari in agentiile de voiaj

       

4222

Functionari in centrele de informare

       

4223

Operatori centrale telefonice

       

4224

Receptioneri in domeniul hotelier

       

4225

Functionari in birouri de informatii

       

4226

Receptioneri (exclusiv in domeniul hotelier)

       

4227

Operatori de interviu pentru sondaje si cercetare de piata

       

4229

Agenti in centre de informare neclasificati in grupele de baza anterioare

   

43

Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiara

     

431

Functionari in gestiune economica si administrativa

       

4311

Functionari in servicii de evidenta contabila

       

4312

Functionari in domeniul statistic, financiar si asigurari

       

4313

Functionari in domeniul salarizarii

     

432

Functionari in gestiunea materialelor si in transport

       

4321

Functionari in evidenta stocurilor

       

4322

Functionari de planificare si urmarire a productiei

       

4323

Functionari in transporturi

   

44

Alti lucratori in servicii-suport in domeniul administrativ

     

441

Alti lucratori in servicii-suport in domeniul administrativ

       

4411

Functionari biblioteca

       

4412

Curieri si sortatori corespondenta

       

4413

Codificatori, corectori si asimilati

       

4414

Copisti si functionari asimilati

       

4415

Functionari pentru activitati de secretariat

       

4416

Functionari in domeniul resurselor umane

       

4419

Lucratori in servicii-suport neclasificati in grupele de baza anterioare

 

5

Lucratori in domeniul serviciilor

   

51

Lucratori in domeniul serviciilor personale

     

511

insotitori de zbor, conductori si ghizi

       

5111

insotitori de zbor si stewarzi

       

5112

Conductori in transporturi

       

5113

Ghizi

     

512

Bucatari

       

5120

Bucatari

     

513

Chelneri si barmani

       

5131

Chelneri

       

5132

Barmani

     

514

Coafori, cosmeticieni si asimilati

       

5141

Coafori

       

5142

Cosmeticieni si asimilati

     

515

Supraveghetori cladiri si gospodarii

       

5151

Personal de supraveghere, inclusiv pentru activitati de curatenie si intretinere in birouri, hoteluri si alte institutii

       

5152

Administratori in gospodarii individuale

       

5153

Administratori de cladiri

     

516

Alti lucratori in domeniul serviciilor personale

       

5161

Astrologi, prezicatori si asimilati

       

5162

insotitori si valeti

       

5163

Agenti de pompe funebre si imbalsamatori

       

5164

ingrijitori animale inclusiv animale de companie

       

5165

Instructori conducere auto

       

5169

Lucratori in domeniul serviciilor personale neclasificati in grupele de baza anterioare

   

52

Lucratori in domeniul vanzarilor

     

521

Vanzatori stradali si in piete

       

5211

Vanzatori la standuri si in piete

       

5212

Vanzatori stradali de produse alimentare

     

522

Vanzatori in magazine

       

5221

Vanzatori in magazine

       

5222

Supraveghetori in magazine

       

5223

Asistenti vanzari in magazine

     

523

Casieri si vanzatori de bilete

       

5230

Casieri si vanzatori de bilete

     

524

Alti lucratori in domeniul vanzarilor

       

5241

Manechine si asimilati

       

5242

Prezentatori produse

       

5243

Vanzatori la domiciliu

       

5244

Vanzatori in case de comenzi

       

5245

Lucratori in benzinarii

       

5246

Lucratori in unitati de alimentatie publica

       

5249

Lucratori in domeniul vanzarilor neclasificati in grupele de baza anterioare

   

53

Personal de ingrijire

     

531

Personal de ingrijire copii, inclusiv in servicii-suport pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial

       

5311

Personal de ingrijire copii

       

5312

Personal in domeniul serviciilor-suport pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial

     

532

Personal de ingrijire in domeniul sanatatii

       

5321

ingrijitori in domeniul sanatatii

       

5322

ingrijitori la domiciliu

       

5329

Personal de ingrijire in domeniul sanatatii neclasificat in grupele de baza anterioare

   

54

Lucratori in servicii de protectie

     

541

Lucratori in servicii de protectie

       

5411

Pompieri

       

5412

Politisti

       

5413

Agenti de penitenciare

       

5414

Paznici

       

5419

Lucratori in servicii de protectie neclasificati in grupele de baza anterioare

 

6

Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit

   

61

Muncitori calificati in agricultura

     

611

Gradinari si cultivatori

       

6111

Agricultori si lucratori calificati in culturi de camp si legumicultura

       

6112

Arboricultori si pomicultori

       

6113

Agricultori si lucratori calificati in gradinarit, horticultura si pepiniere

       

6114

Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale mixte

     

612

Crescatori de animale

       

6121

Crescatori de animale pentru productia de lapte si carne

       

6122

Crescatori de pasari

       

6123

Apicultori si sericicultori

       

6129

Crescatori de animale neclasificati in grupele de baza anterioare

     

613

Muncitori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale

       

6130

Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale

   

62

Lucratori calificati in silvicultura, pescuit si vanatoare

     

621

Lucratori forestieri si asimilati

       

6210

Lucratori forestieri si asimilati

     

622

Lucratori in domeniul pescuitului si vanatorii

       

6221

Lucratori in culturi acvatice

       

6222

Pescari pe cursuri de ape interioare si in zone costiere

       

6223

Pescari in mari si oceane

       

6224

Lucratori in domeniul vanatorii

   

63

Fermieri, pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)

     

631

Fermieri a caror productie este destinata consumului propriu

       

6310

Fermieri a caror productie este destinata consumului propriu

     

632

Crescatori de animale a caror productie este destinata consumului propriu

       

6320

Crescatori de animale a caror productie este destinata consumului propriu

     

633

Lucratori in ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu

       

6330

Lucratori in ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu

     

634

Pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)

       

6340

Pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)

 

7

Muncitori calificati si asimilati

   

71

Muncitori constructori si asimilati, exclusiv electricieni

     

711

Muncitori constructori si asimilati

       

7111

Constructori de case

       

7112

Zidari si asimilati

       

7113

Spargatori, taietori si cioplitori in piatra

       

7114

Muncitori constructori in lucrari de beton si asimilati

       

7115

Dulgheri si tamplari

       

7119

Muncitori constructori si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare

     

712

Muncitori constructori la lucrari de finisare si asimilati

       

7121

Constructori de acoperisuri

       

7122

Parchetari, linolisti, mozaicari, faiantari si asimilati

       

7123

Ipsosari

       

7124

Montatori izolatii

       

7125

Geamgii

       

7126

Instalatori si montatori de tevi

       

7127

Mecanici pentru instalatii de climatizare si refrigerare

     

713

Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati

       

7131

Zugravi si asimilati

       

7132

Vopsitori, lacuitori si asimilati

       

7133

Curatitori de fatade

   

72

Muncitori calificati in metalurgie, constructii de masini si asimilati

     

721

Turnatori, tinichigii-cazangii, sudori, formatori si asimilati

       

7211

Formatori si miezuitori

       

7212

Sudori si debitatori autogen

       

7213

Tinichigii-cazangii

       

7214

Constructori si montatori de structuri metalice

       

7215

Macaragii si alti lucratori la instalatii de ridicat

     

722

Forjori, matriteri si asimilati

       

7221

Forjori, fierari si matriteri

       

7222

Lacatusi si asimilati

       

7223

Reglori si operatori de masini-unelte

       

7224

Operatori pe masini de polizat, rectificat si ascutit

     

723

Mecanici de masini si utilaje

       

7231

Mecanici de autovehicule

       

7232

Mecanici de motoare de avioane

       

7233

Mecanici de masini agricole si industriale

       

7234

Lucratori specializati in repararea de biciclete si asimilati

   

73

Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere si muncitori tipografi

     

731

Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere

       

7311

Muncitori calificati in fabricarea/repararea instrumentelor si aparatelor de precizie

       

7312

Muncitori calificati in fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale

       

7313

Giuvaergii si lucratori in metale pretioase

       

7314

Olari si lucratori asimilati

       

7315

Sticlari (suflatori, slefuitori, taietori de sticla)

       

7316

Pictori decoratori, gravori pe sticla si ceramica

       

7317

Muncitori calificati in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale

       

7318

Muncitori calificati in executarea de produse artizanale din textile, piele si materiale similare

       

7319

Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere neclasificati in grupele de baza anterioare

     

732

Lucratori poligrafi

       

7321

Zetari si linotipisti

       

7322

Tipografi

       

7323

Legatori si lucratori finisare

   

74

Tehnicieni la echipamente electrice si electronice

     

741

Montatori de echipamente electrice

       

7411

Electricieni constructii si asimilati

       

7412

Mecanici si instalatori de echipamente electrice

       

7413

Montatori de linii electrice

     

742

Montatori de echipamente electronice si de telecomunicatii

       

7421

Mecanici de echipamente electronice

       

7422

Muncitori in tehnologia informatiei si comunicatiilor

   

75

Muncitori calificati in industria alimentara, prelucrarea lemnului, confectii si alti lucratori asimilati

     

751

Muncitori calificati in industria alimentara

       

7511

Macelari si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui

       

7512

Brutari, patiseri si cofetari

       

7513

Lucratori in fabricarea produselor lactate

       

7514

Lucratori in conservarea fructelor si legumelor

       

7515

Controlori de calitate si degustatori de mancaruri si bauturi

       

7516

Lucratori in prelucrarea tutunului si produselor din tutun

     

752

Muncitori calificati in tratarea lemnului si asimilati

       

7521

Lucratori in tratarea lemnului

       

7522

Ebenisti si asimilati

       

7523

Reglori si operatori la masini de prelucrat lemn

     

753

Lucratori in industria textila si confectii

       

7531

Croitori, confectioneri, blanari si palarieri

       

7532

Confectioneri de sabloane si tipare

       

7533

Lucratori in broderie si asimilati

       

7534

Tapiteri si asimilati

       

7535

Tabacari si alti muncitori in prelucrarea pielii

       

7536

Cizmari si asimilati

     

754

Alti muncitori calificati

       

7541

Scafandri

       

7542

Artificieri

       

7543

Sortatori si controlori de calitate pentru produse (exclusiv mancaruri si bauturi)

       

7544

Lucratori specializati in servicii de erbicidare si dezinsectie

       

7549

Alti muncitori calificati neclasificati in grupele de baza anterioare

 

8

Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente

   

81

Operatori la masini si instalatii

     

811

Operatori la instalatiile de exploatare si prelucrare a minereurilor

       

8111

Mineri si lucratori in cariera

       

8112

Operatori la instalatiile de prelucrare a minereurilor si rocilor

       

8113

Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului

       

8114

Operatori la masini de preparare a cimentului, rocilor si altor produse minerale

     

812

Operatori la instalatiile de prelucrare si finisare a metalelor

       

8121

Operatori la instalatiile de prelucrare a metalelor

       

8122

Operatori la instalatiile de finisare si tratare chimica a suprafetelor metalice

     

813

Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor chimice si fotografice

       

8131

Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor chimice

       

8132

Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor fotografice

     

814

Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic si hartie

       

8141

Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc

       

8142

Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din plastic

       

8143

Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din hartie

     

815

Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele

       

8151

Operatori la masini si utilaje de filatura

       

8152

Operatori la masini de tesut si tricotat

       

8153

Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor

       

8154

Operatori la masini de curatat, albit si vopsit materiale textile

       

8155

Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor

       

8156

Operatori la masini si utilaje din industria incaltamintei

       

8157

Operatori la masini de spalat

       

8159

Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele neclasificati in grupele de baza anterioare

     

816

Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare

       

8160

Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare

     

817

Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei

       

8171

Operatori la instalatiile de fabricare a celulozei si hartiei

       

8172

Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului

     

818

Alti operatori la masini si utilaje

       

8181

Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticla si ceramica

       

8182

Fochisti la masini cu abur si cazane

       

8183

Operatori la masinile de ambalat, imbuteliat si etichetat

       

8189

Operatori la masini si utilaje neclasificati in grupele de baza anterioare

   

82

Asamblori

     

821

Asamblori

       

8211

Asamblori de masini si echipamente mecanice

       

8212

Asamblori de echipamente electrice si electronice

       

8219

Asamblori neclasificati in grupele de baza anterioare

   

83

Conducatori de vehicule si operatori la instalatii si utilaje mobile

     

831

Mecanici de locomotiva si asimilati

       

8311

Mecanici de locomotiva

       

8312

Franari, acari si agenti de manevra

     

832

Conducatori autovehicule

       

8321

Conducatori de motociclete

       

8322

Soferi de autoturisme si camionete

     

833

Conducatori de masini de mare tonaj si autobuze

       

8331

Soferi de autobuze si tramvaie

       

8332

Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj

     

834

Operatori la instalatii si utilaje mobile

       

8341

Operatori de masini agricole si forestiere

       

8342

Conducatori de masini si utilaje terasiere

       

8343

Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati

       

8344

Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate

     

835

Marinari, navigatori si asimilati

       

8350

Marinari, navigatori si asimilati

 

9

Muncitori necalificati

   

91

Personal casnic si de serviciu

     

911

Personal casnic si de serviciu la hoteluri si birouri

       

9111

Personal casnic pentru curatenie si alte servicii (menajere)

       

9112

Personal de serviciu in birouri, hoteluri si alte institutii

     

912

Personal pentru servicii de spalare vehicule, vitrine si geamuri etc.

       

9121

Personal pentru servicii de spalat si calcat

       

9122

Personal pentru servicii de spalare vehicule

       

9123

Personal pentru servicii de spalare vitrine si geamuri

       

9129

Alti muncitori in servicii pentru curatenie

   

92

Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit

     

921

Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit

       

9211

Muncitori necalificati in culturi vegetale

       

9212

Muncitori necalificati in cresterea animalelor

       

9213

Muncitori necalificati in ferme mixte

       

9214

Muncitori necalificati in gradinarit si horticultura

       

9215

Muncitori forestieri necalificati

       

9216

Muncitori necalificati in pescuit si culturi acvatice

   

93

Muncitori necalificati in industria extractiva, constructii, industria prelucratoare si transporturi

     

931

Muncitori necalificati in industria extractiva si constructii

       

9311

Muncitori necalificati in industria extractiva si exploatarile in cariera

       

9312

Muncitori necalificati in lucrari publice

       

9313

Muncitori necalificati in constructia de cladiri

     

932

Muncitori necalificati in industria prelucratoare

       

9321

Ambalatori

       

9329

Muncitori necalificati in industria prelucratoare neclasificati in grupele de baza anterioare

     

933

Muncitori necalificati in transporturi si depozitarea marfurilor

       

9331

Conducatori de vehicule actionate manual sau de pedale

       

9332

Conducatori de masini si vehicule cu tractiune animala

       

9333

Manipulanti de marfa

       

9334

Manipulanti de marfuri la raft

   

94

Ajutori de bucatari

     

941

Ajutori de bucatari

       

9411

Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip "fast food"

       

9412

Debarasatori

   

95

Vanzatori ambulanti si alti prestatori de servicii "la minut" pentru populatie

     

951

Prestatori de servicii "la minut" pentru populatie si asimilati

       

9510

Prestatori de servicii "la minut" pentru populatie si asimilati

     

952

Vanzatori ambulanti (exclusiv produse alimentare)

       

9520

Vanzatori ambulanti (exclusiv produse alimentare)

   

96

Muncitori in salubritate si alti lucratori necalificati

     

961

Muncitori in salubritate

       

9611

Muncitori necalificati in servicii de colectare deseuri si materiale reciclabile

       

9612

Sortatori de deseuri

       

9613

Maturatori si asimilati

     

962

Alti muncitori necalificati

       

9621

Curieri, comisionari si hamali

       

9622

Muncitori necalificati pentru diverse servicii ocazionale

       

9623

Cititori de contoare si incasatori

       

9624

Muncitori necalificati pentru servicii de colectare/distributie a apei si a lemnelor de foc

       

9629

Muncitori necalificati neclasificati in grupele de baza anterioare

 

0

Fortele armate

   

01

Ofiteri ai fortelor armate

     

011

Ofiteri ai fortelor armate

       

0110

Ofiteri ai fortelor armate

   

02

Subofiteri ai fortelor armate

     

021

Subofiteri ai fortelor armate

       

0210

Subofiteri ai fortelor armate

   

03

Personal al fortelor armate, alte grade

     

031

Personal al fortelor armate, alte grade

       

0310

Personal al fortelor armate, alte grade

NOTa:

Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Hotararea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08, care nu au fost incorporate in forma republicata a Hotararii Guvernului nr. 1.352/2010 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Hotararii Guvernului nr. 1.116/2013:

"

Art. II.

Ministerele, precum si orice alte organe care au atributii de elaborare a unor reglementari specifice pentru introducerea si/sau reglementarea de noi functii/ocupatii trebuie sa solicite directiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice actualizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III.

in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei hotarari, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si presedintele Institutului National de Statistica modifica si completeaza prin ordin comun Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (6 caractere), cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste ocupatiile aferente grupelor de baza nouintroduse, prevazute la pct. 6 al art. I.

Art. IV.

Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

281 Documente Anexe la Codul Muncii