Hotararea de Guvern 1123/2012
Hotarare pentru stabilirea zilelor de 24 si 31 decembrie 2012 ca zile libere

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Hotararea de Guvern 1123/2012 Hotarare pentru stabilirea zilelor de 24 si 31 decembrie 2012 ca zile libere a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 804 din 29 noiembrie 2012
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 29 noiembrie 2012

Ascunde

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1

(1) Pentru salariatii din sectorul public, zilele de 24 si 31 decembrie 2012 se stabilesc ca zile libere.

(2) Zilele stabilite ca zile libere potrivit alin. (1) se vor recupera in data de 12 ianuarie 2013, respectiv 19 ianuarie 2013.

(3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu confera acordarea de timp liber corespunzator.

Art. 2

Prevederile art. 1 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

Art. 3

(1) Dispozitiile art. 1 nu se aplica magistratilor si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in data de 24, respectiv 31 decembrie 2012 si nici participantilor in aceste procese.

(2) Dispozitiile art. 1 nu se aplica personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfasoara in zilele respective activitati stabilite prin Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 4

Dispozitiile prezentei hotarari pot fi aplicate si angajatilor din sectorul privat, in masura in care partenerii sociali stabilesc astfel.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemneaza:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul justitiei,

Mona Maria Pivniceru

Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Dusa

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mariana Campeanu

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,

Florin Georgescu

Bucuresti, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.123.

 


 

Vezi si art. 139 Codul Muncii.

281 Documente Anexe la Codul Muncii