Dictionar juridic

Rezultat al exercitiuluiRezultat determinat din diferenta dintre veniturile si cheltuielile realizate intre sfarsitul si inceputul exercitiului. Profit sau pierdere rezultata in urma exploatarii capitalului. Variatia situatiei nete a patrimoniului intreprinderii in cursul unui exercitiu financiar, determinat prin activitatea intreprinderii.

Ecuatia variatiei situatiei patrimoniului este:

Rezultatul exercitiului = situatia neta finala a patrimoniului la incheierea exercitiului financiar "N" - situatia neta initiala a patrimoniului la deschiderea exercitiului financiar "N" + / - aportul proprietarului la capitalul propriu in exercitiul "N".

Ecuatia activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate este:

Rezultatul exercitiului = veniturile realizate ale exercitiului "N" - cheltuielile exercitiului "N" corespondente veniturilor realizate.

Astfel, relatiile dimensionate care definesc rezultatul se prezinta astfel:

Cresterea/micsorarea situatiei nete (bilantul) = Rezultatul net = venituri - cheltuieli (contul de rezultate).

O alta ecuatie a rezultatului este :

Activ + Cheltuieli = Pasiv - Venituri .
Activ = Pasiv +/- Rezultatul

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii