Dictionar juridic

Jurnal privind decontarile cu furnizoriiFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-6-6)

Format A3, tiparit pe ambele fete, in foi volante.

Serveste:

- ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea zilnica a operatiilor privind decontarile cu furnizorii (in contul 401, 404, 408) pentru materiale, marfuri, lucrari executate, servicii prestate etc. la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";

- la tinerea contabilitatii analitice a furnizorilor;

- la completarea formularului Cartea mare.

Se intocmeste in cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru toti furnizorii, fie separat, pe feluri de furnizori, pe furnizori principali, pe gestiuni etc.

Se completeaza zilnic, pe baza documentelor justificative (facturi, note de receptie si constatare de diferente etc.) sau pe baza de centralizatoare, pentru operatiile din creditul contului de furnizori si pe baza documentelor justificative anexate la extrasul de cont primit de la banca sau registrul de casa pentru operatiile din debitul acestui cont.

In cazul inregistrarii pe baza de centralizatoare, evidenta analitica a furnizorilor se tine separat de jurnal, utilizandu-se Situatia incasarii-achitarii facturilor (cod 14-6-7) sau alte formulare (Fisa de cont pentru operatii diverse, cod 14-6-22).

La unitatile comerciale, rulajul creditor al conturilor rectificative (adaos etc.) se inregistreaza in ultimele coloane de conturi corespondente debitoare si se considera inregistrari in rosu.

Facturile ramase neachitate (nelichidate) pana la sfarsitul lunii se transcriu, pozitie cu pozitie, in Situatia incasarii-achitarii facturilor (cod 14-6-7).

La sfarsitul lunii, se determina rulajul creditor total, precum si totalurile fiecaruia din conturile corespondente debitoare care se trec in Cartea mare.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Vezi si Normele Metodologice 0/13 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii