Dictionar juridic

Drept la brevet de inventieConform Legii nr.64/1991 privind brevetele de inventie, facultate recunoscuta prin lege inventatorului sau succesorilor sai in drepturi de a se bucura de titlul de protectie pentru inventie, care este brevetul de inventie, ce confera titularului sau exclusivitate in exploatarea lui pe toata durata de valabilitate a acestuia.

Prin eliberarea acestui titlu de protectie sunt recunoscute, ope legis, si aparate, pe teritoriul Romaniei, drepturile asupra inventiei.

In cazul in care inventia a fost creata impreuna de mai multi inventatori, fiecare dintre acestia are calitatea de coautor al inventiei, iar dreptul apartine in comun acestora.

Daca mai multe persoane au creat aceeasi inventie, independent una de alta, dreptul la brevet apartine aceleia care a depus cea dintii o cerere de brevet la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, iar daca o prioritate a fost recunoscuta, persoanei a carei cerere de brevet are cea mai veche data de prioritate, cu conditia ca cererea sa nu fi fost respinsa, retrasa sau abandonata.

Daca inventatorul este salariat, in lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la brevetul de inventie apartine:

a) unitatii, pentru inventiile realizate de salariat in exercitarea unui contract de munca ce prevede o misiune inventiva incredintata in mod explicit, care corespunde cu functiile sale; inventatorul beneficiaza de o remuneratie suplimentara stabilita prin contract;

b) salariatului, pentru inventiile realizate de catre acesta fie in exercitarea functiei sale, fie in domeniul activitatii unitatii, prin cunoasterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unitatii sau ale datelor existente in unitate, fie cu ajutorul material al acesteia, in lipsa unei prevederi contractuale contrare.

Daca inventia rezulta dintr-un contract de cercetare, in lipsa unei clauze contrare, dreptul la brevet de inventie apartine unitatii care a comandat cercetarea, inventatorul avand dreptul la o remuneratie suplimentara stabilita prin act aditional la contract.

In cazurile prevazute inventatorul si unitatea au obligatia reciproca sa se informeze in scris asupra crearii si stadiului realizarii inventiei si sa se abtina de la orice divulgare.

Incalcarea obligatiei de a informa atrage rasunderea persoanei vinovate.

Persoanele fizice sau juridice straine, avand domiciliul sau sediul in afara teritoriului Romaniei, beneficiaza de dispozitiile prezentei legi, in conditiile conventiilor internationale privind inventiile la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii