Dictionar juridic

Actiune in revendicareAcea actiune reala prin care reclamantul cere instantei de judecata sa i se recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si, pe cale de consecinta, sa-l oblige pe parat la restituirea posesiei bunului.

Este o actiune reala, petitorie si imprescriptibila.

Poate fi introdusa de titularul dreptului de proprietate. Atunci cand un bun se afla in coproprietate, actiunea in revendicare poate fi introdusa numai de catre toti copartasii.

Bunul se restituie in natura si liber de sarcinile constituite de parat in favoarea unor terte persoane. Daca bunul nu poate fi restituit in natura, paratul este obligat sa-I plateasca reclamantului un echivalent banesc.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii