Dictionar juridic

Uzucapiune extratabularaArt.28 alin.1 din Legea 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare prevede ca posesorul unui bun imobil care l-a posedat, in conditiile legii, timp de 20 de ani de la moartea titularului dreptului de proprietate inscris in cartea funciara, poate cere intabularea dreptului in favoarea sa, in temeiul uzucapiunii.

Denumirea de "uzucapiune extratabulara" este generata de motivul ca dobandirea dreptului de proprietate de catre posesorul imobilului a avut loc fara sa fi fost intabulat, la inceperea posesiei, in cartea funciara.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii