Dictionar juridic

Rata de structura patrimonialaRata ce se calculeaza pe baza bilantului functional si evidentiaza eficienta gruparii elementelor patrimoniale, evolutia structurii acestuia in raport cu ratele de structura medii la nivelul sectorului de activitate.

In analiza situatiei patrimoniale, deosebit de semnificative sunt:
- ratele (sau elementele) de structura a activului bilantului contabil, si
- ratele de structura ale pasivului bilantului contabil.

O asemeena analiza urmareste stabilirea raporturilor dintre diferite elemente patrimoniale.

Ratele de structura se stabilesc ca raport intre un post de activ sau de pasiv si totalul bilantului, precum si ca raport intre diferite componente de activ, respectiv de pasiv.

Analiza ratelor de structura patrimoniala isi dovedeste utilitatea si eficacitatea in special in cazul analizelor comparative in timp si spatiu.

Ratele de structura a activului sunt:
- rata activelor imobilizate;
- rata activelor circulante;
- rata stocurilor;
- rata creantelor;
- rata disponibilitatilor si plasamentelor.

Ratele de structura a pasivului permit evidentierea unor aspecte privind stabilitatea si autonomia financiara, si sunt:
- rata stabilitatii financiare;
- rata autonomiei financiare globale;
- rata de indatorare globala.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii