Dictionar juridic

Contract colectiv de munca

Conventie incheiata intre patron sau organizatia patronala, pe de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate sau in orice alt mod prevazut de lege, pe de alta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii care deriva din raporturile de munca.Contractul individual de munca nu poate sa prevada clauze contrare contractului colectiv de munca.Contractul colectiv de munca produce efecte pentru toti salariatii din unitate, indiferent de data angajarii lor sau daca s-au afiliat ori nu la o organizatie sindicala din unitate.Incheierea contractului colectiv de munca poate avea loc la nivelul unitatilor, grupurilor de unitati, ramurilor de activitate, precum si la nivel national. Pe durata grevei se suspenda executarea contractului colectiv de munca sau a unor clauze ale acestuia.Contractul colectiv de munca poate inceta sau se poate suspenda cu acordul partilor. Incetarea contractului colectiv de munca are loc la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin prelungirea lui, precum si la data dizolvarii sau constatarii falimentului unitatii.Vezi Legea 130/1996 privind contractul colectiv de munca republicata.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii