Dictionar juridic

SubventiePlata, finantare, de regula nerambursabila de la stat sau persoane private, acordata unor firme, grupuri industriale private, de stat, mixte sau unor persoane fizice pentru a acoperi diferenta intre costul producatorului si pretul de vanzare, in principiu, cand pretul este mai mic decat costul marginal, precum si pentru realizarea unor actiuni si obiective anume.

In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la:
- guvernul propriu-zis,
- agentii guvernamentale si
- alte institutii similare nationale si internationale.

Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora, principala conditie este ca persoana juridica beneficiara sa cumpere, construiasca sau achizitioneze active cu ciclu lung de fabricatie.

Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active.

Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venit pe perioadele corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza a le compensa. Aceste subventii nu trebuie creditate direct in conturile de capital si rezerve.

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat.

Restituirea unei subventii se efectueaza fie prin reducerea veniturilor amanate daca exista, fie, in lipsa acestora, pe seama cheltuielilor, in masura in care suma rambursata depaseste venitul amanat sau daca nu exista un asemenea venit, surplusul, respectiv, valoarea integrala restituita se recunoaste imediat ca o cheltuiala. Restituirea unei subventii referitoare la un activ se inregistreaza prin reducerea soldului venitului amanat cu suma rambursabila.

Vezi Ordinul ministrului finantelor nr. 306 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial nr. 279 bis din 25 aprilie 2002.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii