Dictionar juridic

Revizuire1. In dreptul civil si comercial, vezi Clauza de Hardship.

2. In dreptul penal, cale extraordinara de atac, prevazuta de art.393 si urm. Cod Procedura Penala, menita sa inlature erorile de fapt in baza carora instanta de judecata a dat o solutie gresita cauzei.

Conform art.393 Cod Procedura Penala, hotararile judecatoresti definitive pot fi supuse revizuirii, atat cu privire la latura penala cat si cu privire la latura civila.

Cand o hotarare priveste mai multe infractiuni sau mai multe persoane, revizuirea se poate cere pentru oricare dintre fapte sau dintre faptuitori.

Cazurile de revizuire sunt prevazute in art. 394. Revizuirea poate fi ceruta cand:
a) s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei;
b) un martor, un expert sau un interpret a savarsit infractiunea de marturie mincinoasa in cauza a carei revizuire se cere;
c) un inscris care a servit ca temei al hotararii a carei revizuire se cere a fost declarat fals;
d) un membru al completului de judecata, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penala a comis o infractiune in legatura cu cauza a carei revizuire se cere;
e) cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia.

Cazul de la lit. a) constituie motiv de revizuire, daca pe baza faptelor sau imprejurarilor noi se poate dovedi netemeinicia hotararii de achitare, de incetare a procesului penal ori de condamnare.

Cazurile de la lit. b), c) si d) constituie motive de revizuire, daca au dus la darea unei hotarari nelegale sau netemeinice.

In cazul prevazut de lit. e), toate hotararile care nu se pot concilia sunt supuse revizuirii.

Conform art. 395, situatiile care constituie cazurile de revizuire prevazute in art. 394 lit. b), c) si d) se dovedesc prin hotarare judecatoreasca sau prin ordonanta procurorului, daca prin acestea s-a dispus asupra fondului cauzei. Cand organele aratate nu pot sau nu au putut examina fondul cauzei, situatiile mentionate se constata in procedura de revizuire.

Conform art. 396 pot cere revizuirea:
a) oricare parte din proces, in limitele calitatii sale procesuale;
b) sotul si rudele apropiate ale condamnatului, chiar si dupa moartea acestuia.

Procurorul poate din oficiu sa initieze procedura revizuirii.

Organele de conducere ale unitatilor la care se refera art. 145 din Codul penal (vezi Public) care au cunostinta despre vreo fapta sau imprejurare care ar motiva revizuirea sunt obligate sa sesizeze pe procuror.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii