Dictionar juridic

Stat de salariiFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-5-1 si Cod 14-5-1/a)

Tablou unde sunt inscrise drepturile banesti ale salariatilor unei unitati.

Format 1/3 X, 1/6 X, A3 si 1/6 A, tiparite pe o singura fata, in blocuri a 100 de file.

Serveste ca:

- document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor precum si al contributiei privind protectia sociala si al altor datorii;

- document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste in doua exemplare, lunar, pe sectii, ateliere, servicii etc., de compartimentul care are aceasta atributie, pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizati in acord etc. (in cazul statelor de salarii cod 14-5-1 si cod 14-5-1/a), pe baza fiselor de evidenta a salariului, a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihna, certificatelor medicale (in cazul statului de salarii cod 14-5-1/b si cod 14-5-1/c) si se semneaza pentru confirmarea exactitatii calculelor de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii.

Coloanele libere din partea de retineri a statelor de salarii urmeaza a fi completate cu alte feluri de retineri legale decat cele nominalizate in formular, ca, de exemplu: "Depuneri CEC" pentru retinerile pe baza de consimtamant conform dispozitiilor legale.

Pentru centralizarea la nivelul unitatii a salariilor si a elementelor componente ale acestora, inclusiv a retinerilor, se utilizeaza aceleasi formulare de state de salarii.

Platile facute in cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidarile, indemnizatiile de concediu etc. se includ in statele de salarii, pentru a cuprinde astfel intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva.

Unitatile pot sa-si stabileasca, daca necesitatile interne o cer, o alta macheta a formularului, dar care sa contina informatiile necesare unui eventual control.

Circula:

- la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);

- la casieria unitatii pentru efectuarea platii sumelor cuvenite (exemplarul 1);

- la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa, pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1 impreuna cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate);

- la compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2 impreuna cu exemplarul 2 al borderoului de salarii neridicate si "Drepturi banesti - Chenzina a II-a (extras)", cod 14-5-1/i, care va servi la acordarea vizei atunci cand se solicita plata salariilor neridicate).

Se arhiveaza:

- la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plati (exemplarul 1);

- la compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2).

Vezi si Normele Metodologice 0/09 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii