Dictionar juridic

Rezultat net al exercitiuluiProfit ramas de repartizat pentru dividende si repartizare.

Partea din profitul neimpozabil obtinut de catre agentul economic si care revine intreprinzatorului (actionar sau asociat).

Ca sold intermediar de gestiune, exprima rezultatul degajat de intreaga activitate a intreprinderii, in cursul unui exercitiu. Reprezinta variatia situatiei nete a intreprinderii intre deschiderea si inchiderea exercitiului ca urmare a activitatii economice.

Se determina pe baza relatiei:

Rezultatul curent (+/-)
Rezultatul exceptional (+/-)
- Cheltuieli cu impozitul pe profit (cont 691)
= Rezultatul net al exercitiului (+/-)

Rezultatul net al exercitiului este rezultatul care urmeaza sa fie supus deciziei de repartizare de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, dupa caz.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii