Dictionar juridic

ObligatiuneUn instrument financiar purtator de dobanda, emis de guvern, de societati comerciale pe actiuni sau de alte organizatii si institutii, si vandut investitorilor in scopul acumularii de capital.

Valoare mobiliara, titlu de creanta reprezentativ pentru un imprumut contractat de un agent economic - persoana juridica pentru o suma si un timp determinat de la diferite persoane fizice si/sau juridice.

Obligatiunile pot fi comercializate de mai multe ori pe piata secundara inainte de a fi rascumparate. Ele sunt vandute cu un anumit discont (sau premium) la valoarea lor nominala ce va fi restituita la scadenta.

Obligatiunile sunt emise pe termen lung si sunt producatoare de dobanda, care poate fi variabila sau fixa. In mod traditional poarta denumirea de cupon.

Elementele unei obligatiuni sunt:
a) denumirea de obligatiune (scris cu majuscule);
b) seria si numarul de emisie (importante pentru identificarea obligatiunii la purtator);
c) locul si data emiterii (importante din punct de vedere juridic in materie de prescriptie, capacitate juridica a emitentului etc.);
d) numele si adresa emitentului;
e) numele si adresa investitorului (in cazul emisiunii de obligatiuni nominative);
f) valoarea nominala (valoarea investita, care genereaza profit, numit dobanda);
g) valoarea totala a imprumutului social subscris si varsat (insumarea valorilor nominale ale tuturor obligatiunilor subscrise si efectiv varsate);
h) numarul obligatarilor (poate sa fie mai mic decat numarul obligatiunilor deoarece un obligatar poate sa detina una sau mai multe obligatiuni);
i) data maturizarii imprumutului (scadenta la care trebuie rambursat imprumutul);
j) dobanda sau cuponul (profitul cuvenit investitorului);
k) numele si sediul bancii depozitare (emisiunea este intermediata de o banca de investitii - banca garant - care este si depozitarul obligatiunilor. Banca garant sau administratorul garant implica in procesul emisiunii un sindicat de banci);
l) imprimari speciale (necesare pentru a ingreuna falsificarea);
m) semnatura emitentului (se cere semnatura olografa, adica scrisa de mana);
n) diverse clauze speciale (clauze referitoare la: indexarea valorii nominale in cazul obligatiunilor pe termen lung; clauze de retragerea obligatiunilor din circulatie inainte de data maturizarii in conditii determinate; clauze de convertire a obligatiunilor in actiune etc.).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii