Dictionar juridic

Nulitate1. Sanctiune de drept civil care lipseste actul juridic de efectele contrare regulilor de conduita cuprinse in norme juridice edictate pentru incheierea sa valabila. Lipsa de valoare legala a unui act, rezultand din absenta la intocmirea lui a uneia dintre conditiile de fond sau de forma cerute de lege.

Sanctiune a unui act juridic, constand in inlaturarea acelor efecte ale actului care sunt potrivnice unor dispozitii legale, ducand la anularea lui (partiala sau totala).

Dupa felul interesului ocrotit prin norma juridica incalcata la incheierea actului juridic civil, distingem nulitatea absoluta si nulitatea relativa.

In functie de intinderea efectelor nulitatii exista nulitatea totala si nulitatea partiala.

In functie de criteriul caracterului conditiei de valabilitate incalcate (de fond sau de forma) exista nulitate de fond si nulitate de forma.

In functie de modul in care nulitatea rezulta din textul legal, exista nulitate expresa si nulitate virtuala.

2. Calitatea, insusirea, caracterul a ceea ce este nul.

3. Lipsa de valoare, de merit; persoana lipsita de orice merit, total incapabila.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii