Dictionar juridic

Titluri de participareTitlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de o societate in capitalul altor societati comerciale, a caror detinere pe o perioada indelungata este considerata utila acesteia.

Posesia durabila este estimata utila mai ales pentru ca ea permite sa se exercite o influenta asupra societatii emitente si sa se asigure controlul activitatii acesteia.

Titlurile de participare detinute in capitalul intreprinderilor asociate intr-o proportie de 20-50% asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative.

La inventar, evaluarea titlurilor de participare, cotate sau necotate, se face la valoarea lor de utilitate numita valoare de uzaj.

Vezi si Imobilizari financiare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii