Dictionar juridic

Jurnal privind operatii diverse (pentru conturi sintetice)Formular tipizat fara regim special.

(pentru conturi sintetice - Cod 14-6-17 si Cod 14-6-17/a)

Format A4 si A3, tiparite pe ambele fete, in foi volante.

Serveste:

- ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea operatiilor in creditul conturilor fara dezvoltare analitica sau a caror dezvoltare se asigura pe fise separate, dar care nu sunt cuprinse in alte jurnale (de exemplu, conturile 411, 416, 426 etc.) la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";

- la completarea formularului Cartea mare.

Se intocmeste zilnic sau pe masura efectuarii operatiilor, in cadrul compartimentului financiar-contabil. Se utilizeaza formatul potrivit, in functie de numarul conturilor folosite.

Se completeaza document cu document sau pe baza de centralizatoare.

Inscrierea conturilor se poate face pe genuri de operatii, pe grupe de conturi care au legatura intre ele sau in ordinea simbolurilor conturilor.

Daca volumul operatiilor este mic, in cadrul unui compartiment al jurnalului pot fi cuprinse unul pana la trei conturi creditoare.

La sfarsitul lunii, dupa inregistrarea in jurnal a tuturor operatiilor, se face gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare, verificandu-se ca totalul sumelor din grupare sa fie egal cu rulajul creditor al contului pentru care s-a facut gruparea.

Lunar, rulajele creditoare ale fiecarui cont, precum si sumele totale ale conturilor corespondente debitoare (din grupare) se trec in Cartea mare.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Vezi si Normele Metodologice 0/17 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii