Dictionar juridic

SponsorizareActivitate ce se desfasoara in temeiul unui acord intervenit intre sponsor si beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare si a bunurilor materiale ce se acorda ca sprijin, precum si asupra duratei sponsorizarii.

In cazul sponsorizarilor constand din bunuri materiale, acestea din urma sunt evaluate prin contractul de sponsorizare la valoarea lor reala din momentul predarii lor catre beneficiar.

Poate beneficia de sponsorizare orice persoana juridica nonprofit de utilitate publica, care desfasoara o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, stiintific, religios, sportiv sau care este destinata protectiei drepturilor omului si educatiei civice, ca si calitatii mediului inconjurator.

Persoanele fizice si juridice romane, care efectueaza sponsorizari, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarii, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil. Beneficiarii sponsorizarii sunt scutiti de plata taxei pe valoarea adaugata asupra veniturilor incasate din sponsorizari.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii