Dictionar juridic

Stipulatie pentru altulSinonim - contract in folosul unei terte persoane

Actul bilateral prin care o parte, numita stipulant, convine cu o alta persoana, numita promitent, ca aceasta din urma sa efectueze o prestatie in favoarea unei terte persoane, numita tert beneficiar, care nu ia parte la incheierea actului juridic civil nici direct, nici prin reprezentare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii