Dictionar juridic

Activ circulantSinonim - Active curente

Ansamblul elementelor patrimoniale care, luate individual, datorita destinatiei si naturii lor, nu au vocatia sa ramana durabil in intreprindere, cu exceptia acelora legate de particularitatile ei (ciclu lung de fabricatie). Starea de fungibilitate a activului circulant este compensata de reinnoirea continua a operatiilor legate de ciclul de aprovizionare, de productie si de comercializare a bunurilor si serviciilor. Aceasta reinnoire antreneaza o cvasipermanenta a unor componente ale activului circulant (stocuri, avansuri acordate furnizorilor, creante).

Un activ se clasifica ca activ circulant atunci cand:
- este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta a fi realizat in termen de 12 luni de la data bilantului;
- este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare;
- este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata.

Ciclul de exploatare al unei persoane juridice reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea materiilor prime care intra intr-un proces de transformare si finalizarea acestora in numerar sau sub forma unui echivalent de numerar.

Prin echivalente de numerar se intelege investitiile financiare pe termen scurt, usor convertibile in numerar si al caror risc de schimbare a valorii este nesemnificativ.

In categoria activelor circulante se cuprind:
- stocurile si productia in curs de executie, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura;
- avansurile acordate furnizorilor;
- clientii si conturile asimilate;
- alte creante;
- decontari cu asociatii privind capitalul;
- investitiile financiare pe termen scurt (titlurile de plasament);
- disponibilitatile.

Activele circulante se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.

Pentru deprecierea activelor circulante, la sfarsitul exercitiului financiar, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.

In situatia in care provizionul constituit pentru un activ circulant devine total sau partial fara obiect, intrucat motivele care au dus la constituirea acestuia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acel provizion trebuie reluat corespunzator la venituri.

Volumul total al activelor circulante sau curente reprezinta capitalul de lucru brut al intreprinderii.

Vezi Ordinul ministrului finantelor nr. 306 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial nr. 279 bis din 25 aprilie 2002.

Opus - activele imobilizate (imobilizarile).

Documente conexe
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii