Dictionar juridic

Timp de servire a locului de muncaComponenta a timpului productiv si a normei de munca, timp in cursul caruia executantul asigura, pe intreaga perioada a schimbului de munca, atat mentinerea in stare normala de functionare a utilajelor si de utilijare a sculelor, cat si organizarea, aprovizionarea, ordinea si curatenia locului de munca, conform sarcinilor de munca ce-i sunt stabilite.

Nu se refera la anumite operatii, ci la mentinerea in stare de lucru a locului de munca pe toata perioada schimbului de munca.

Timpul de servire a locului de munca se exprima in unitati de timp-om (ore-om, minute-om, secunde-om).

De regula, la procesele manuale si manual-mecanizate timpul de servire a locului de munca se exprima in procente din timpul operativ, iar la procesele mecanice sau automatizate - in procente din din timpul de functionare utila a utilajului.

In functie de scopul muncii efectuate, in cazul productiei de serie mare sau de masa, acolo unde este necesar, timpul de servire a locului de munca poate fi defalcat in timp de servire tehnica si timp de servire organizatorica.

Timpul de servire tehnica este timpul in cursul caruia executantul asigura, pe intreaga perioada a schimbului de munca, mentinerea in stare normala de functionare a utilajelor si de utilizare a sculelor cu care efectueaza sarcinile de munca ce-i sunt stabilite.

Timpul de servire organizatorica este timpul in cursul caruia executantul asigura, pe intreaga perioada a schimbului de munca, organizarea, aprovizionarea si ingrijirea locului de munca conform sarcinilor de munca ce-i sunt stabilite.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii