Dictionar juridic

RezerveFonduri constituite ca rezultat al capitalizarii unei parti din profitul brut obtinut de catre o unitate economica.

Profit capitalizat de intreprindere in vederea stabilitatii financiare.

Suma nedistribuita din beneficiul realizat in anii precedenti care constituie o parte a fondurilor proprii.

Parte a activelor disponibile destinate plasamentului fondurilor constituite din profitul net realizat in exercitile precedente.

In contabilitatea romaneasca, rezervele apar sub forma de rezerve legale, statutare si alte rezerve.

1. Rezerva legala, constituita pe baza legala, contribuie la asigurarea unei autofinantari continue, anuland astfel tendinta si tentatia asociatilor de a-si apropria totalitatea beneficiilor.

Rezervele legala se constituie din beneficiile exercitiului, dupa ce acestea compenseaza eventualele pierderi anterioare (rezultatul reportat-debitor).

In tara noastra, legislatia prevede ca, din beneficiile societatii, se va prelua in fiecare an cel putin 5%, pentru formarea rezervei legale, pana ce aceasta va atinge:
a) 20% din capitalul social, in cazul societatilor comerciale infiintate in baza Legii 31/1990 si al regiilor autonome;
b) 25% din capitalul social, in cazul societatilor comerciale cu participare de capital strain, infiintate in baza Decretului - lege nr. 96/1990.

De asemenea, legislatia prevede ca eventuala diminuare a rezervei legale, sub cuantumul precizat anterior, va fi completata pana la atingerea nivelului minim obligatoriu. Daca excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor, va fi inclus in rezerva legala.

2. Rezervele statutare - (in unele tari, si contractuale) sunt rezervele a caror constituire este stipulata in statutul societatii (sau prin clauze contractuale).

Rezervele statutare nu pot fi distribuite asociatilor sau utilizate pentru rascumpararea si rambursarea unor actiuni sau parti sociale ale societatii. Exceptand dispozitiile contrare ale statului, ele pot fi utilizate pentru acoperirea financiara a pierderilor sau pentru a fi incorporate in masa capitalului social (crestere de capital).

3. Alte rezerve pot fi constituite facultativ prin repartizarea profitului net. Ele sunt utilizate pentru acoperirea pierderilor sau pentru alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii