Dictionar juridic

Fisa tehnologica1. In agricultura este un document care cuprinde, in ordine cronologica, lucrarile care se executa la o anumita cultura, atat in obtinerea productiei principale cat si a celei secundare, si in care se regasesc parametrii cantitativi si calitativi de executie a acestor lucrari - adancimea araturii, distanta intre randuri, dozele de ingrasaminte etc. Sunt folosite in organizarea, pregatirea si programarea productiei, la stabilirea necesarului de mijloace de munca si de forta de munca si a cheltuielilor directe de productie, pe categorii de lucrari si perioade etc.

2. In industrie, un document de evidenta primara care se intocmeste in etapa de pregatire tehnologica a produselor, de regula, pe repere sau piese si prin care se stabileste desfasurarea procesului tehnologic pentru un procedeu de lucru (turnare, forjare, prelucrare prin aschiere, ansamblare etc.).

Fisa tehnologica cuprinde informatii referitoare la:
- caracteristicile reperului supus prelucrarii (denumire, material, masa, numarul desenului de executie, numarul de bucati pe produs etc.);
- desfasurarea operatiilor tehnologice, si datele principale pentru executarea acestora (sectia sau atelierul, utilajul sau locul de munca, S.D.V.-urile necesare, echipa de lucru, timpul normat, indicatii tehnologice, unele date privind programul de lucru etc.);
- schita piesei sau schitele operatiilor principale;

In cazul productiei de unicate si de serie mica, fisa tehnologica este principalul document dupa care se executa produsele sau componentele acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii