Dictionar juridic

Fisa limita de consumFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-3-4/bA)

Document care tine evidenta consumului de materii si materiale, fata de consumul normat.

Format A5 si A4, tiparite pe ambele fete, in blocuri a 100 de file.

Serveste ca:

- document de stabilire a cantitatii limita dintr-un material sau pentru mai multe materiale necesare executarii unui produs (comanda) sau unei lucrari;

- document de eliberare succesiva a aceluiasi fel de material pentru acelasi produs (comanda sau lucrare);

- document justificativ de scadere din gestiune;

- document de stabilire a economiilor sau depasirilor de materiale;

- document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate.

Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, in doua exemplare, la inceputul lunii sau lansarii produsului (comenzii) sau lucrarii, de compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare, pe baza programului de productie si a consumurilor normate.

In cazul fisei limita de consum, daca in cursul lunii se produc modificari in programul de productie, compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare modifica, in mod corespunzator, cantitatea limita de material (col. "i"), inscriind in col. "d" cantitatea care se suplimenteaza sau se scade.

Daca in urma schimbarilor intervenite in programul de productie nu se mai foloseste materialul initial, se recalculeaza cantitatea limita corespunzatoare productiei executate pana in acel moment, emitandu-se o noua fisa.

In cazul cand in cursul lunii se fac inlocuiri intamplatoare cu alte materiale pentru care se intocmesc bonuri de consum distincte, se corecteaza cantitatea limita (col. "i"), inscriindu-se in coloanele respective (col. "g" si "h") numarul bonului de consum si cantitatea eliberata.

Eliberarile de materiale se inregistreaza in fisele de magazie la terminarea executarii produsului, lucrarii sau la inchiderea comenzii (daca acestea se termina in cursul lunii) sau la sfarsitul lunii.

Valoarea economiilor sau depasirilor de materiale se completeaza la unitatile economice unde nu exista productie neterminata.

In cazul fisei limita de consum (colectiva), daca in cursul lunii se produc modificari in programul de productie, compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare determina cantitatea care se suplimenteaza sau se scade, inscriindu-se in rubrica respectiva din antetul coloanelor rezervate fiecarui material.

In cazul in care, in cursul lunii, se fac inlocuiri intamplatoare cu alte materiale decat cele stabilite la intocmirea documentului, coloanele rezervate materialului inlocuit se bareaza. De asemenea, in rubrica "Diminuare" se inscrie cantitatea cu care se corecteaza cantitatea limita initiala, iar pentru materialul inlocuitor se utilizeaza un alt grup de coloane libere.

Circula:

- la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);

- la persoanele autorizate sa aprobe inlocuirea, suplimentarea sau diminuarea cantitatilor de materiale cu ocazia modificarii programului de productie (ambele exemplare);

- la magazia de materiale, pentru inscrierea cantitatilor eliberate, semnandu-se de delegatul care primeste materialele (exemplarul 1);

- la sectie, atelier etc. pentru a fi folosite ca cerere de materiale si situatie a eliberarilor in cadrul cantitatii limita, semnandu-se de gestionarul magaziei predatoare (exemplarul 2);

- la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrare in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). Primul exemplar se utilizeaza de contabilitatea materialelor ca document de scadere din gestiune, iar al doilea exemplar, pentru inregistrarea in contabilitate a costurilor.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

Vezi si Normele Metodologice 0/05 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii