Dictionar juridic

Jurnal privind vanzarea marfurilor si alte iesiriFormular tipizat fara regim special.

Format A3, tiparit pe ambele fete; in foi volante.

Serveste:

- ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea operatiilor privind marfurile vandute, trecute din depozitele de repartizare in unitatile de, desfacere cu amanuntul sau de alimentatie publica, stocurile aflate la terti etc. (conturile din grupa 35, contul 371 etc.) la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale" si care nu sunt platitoare de TVA;

- la completarea formularului Cartea mare.

Se intocmeste zilnic, la alte perioade stabilite sau lunar, in cadrul compartimentului financiar-contabil, pe unitate, utilizandu-se cate un formular separat pentru fiecare cont sintetic.

Se completeaza pe baza documentelor privind vanzarea marfurilor si a celor privind inregistrarea stocurilor aflate la terti, document cu document sau pe baza de centralizatoare, dupa caz.

In cadrul acestui jurnal se poate inregistra adaosul comercial aferent marfurilor trecute din depozitele de repartizare in unitatile de desfacere cu amanuntul.

La sfarsitul lunii, se determina rulajul creditor total, precum si totalurile fiecaruia din conturile corespondente debitoare care se trec in Cartea mare.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Vezi si Normele Metodologice 0/16 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii